آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری دومین نشست شاخه‌ی دانشجویی نقشه برداری مغز ایران، آبان ۱۳۹۷

دومین نشست شاخه‌ي دانشجویی نقشه برداری مغز ایران در روز دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ با حضور دانشجویان علاقه‌مند به این حیطه و در محل آزمایشگاه برگزار شد.

دومین نشست شاخه‌ي دانشجویی نقشه برداری مغز ایران در روز دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ با حضور دانشجویان علاقه‌مند به این حیطه و در محل آزمایشگاه برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست، بررسی ظرفیت‌های شاخه‌ی دانشجویی در نقشه برداری مغز بود. در ابتدای این نشست جناب آقای دکتر غلامعلی حسین زاده، معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، به بیان اهمیت پژوهش پرداخته و سپس توضیحاتی را راجع به امکانات موجود در آزمایشگاه جهت بهره برداری دانشجویان در راستای کارکردهای های پژوهشی شان بیان نمودند. ایشان ظرفیت‌های دانشجویی را به عنوان منبعی گرانقدر در زمینه‌ی رشد و توسعه‌ی حیطه نقشه برداری مغز برشمردند. در ادامه، آقای محسن دادجو، دبیر شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران، ساختار اولیه این شاخه را ارائه نموده و به ذکر مواردی از جمله پتانسیل‌های موجود جهت افزایش همکاری دانشجویی و قوی‌تر ساختن حیطه های نظری و عملی پرداختند. در انتها دانشجویان حاضر، به ارائه‌ی پیشنهادات خود و ارائه فعالیت های علمی و عملی پرداخته و انتظارات مد نظر خود از این شاخه را بیان کردند.

شایان ذکر است که دانشجویان علاقه‌مند به فعالیت در حیطه نقشه برداری مغز می‌توانند با عضویت در شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران، از مزایای عضویت بهره‌مند گردند.

تصاویر (8)

ارسال دیدگاه

loading