آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری سمینار تخصصی کاربرد تصویربرداری در بیماری‌های روانپزشکی توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در مرداد ۱۳۹۷

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز سمینار تخصصی یک رو‌زه‌ی کاربرد تصویربرداری مغز در روانپزشکی را در چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷ به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران و رزیدنت‌های رشته‌های روانپزشکی، جراحی مغز و اعصاب و روانشناسی برگزار کرد.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز سمینار تخصصی یک رو‌زه‌ی کاربرد تصویربرداری مغز در روانپزشکی را در چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷ به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران و رزیدنت‌های رشته‌های روانپزشکی، جراحی مغز و اعصاب و روانشناسی برگزار کرد.

این سمینار ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی دکتر محمدرضا آی، رییس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز آغاز شد. پس از آن شرکت کنندگان محترم از آزمایشگاه بازدید کردند و در ادامه اساتیدی از جمله دکتر زالی، دکتر سولگی، دکتر یزدانی و خانم دکتر خداوردی به ایراد سخنرانی پرداختند.

این سمینار تا ساعت ۱۳ ادامه داشت و با حضور بیش از ۳۰ شرکت کننده از اساتید و دانشجویان رشته‌های فوق الذکر برگزار شد.

تصاویر (3)

ارسال دیدگاه

loading