آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری کارگاه یک روزه‌ی ردیاب چشمی، مرداد ۱۳۹۷

اطلاعات بصری گسترده‌ای که از طریق دستگاه‌های ردیابی چشم در اختیار محققان قرار می‌گیرد، این سیستم‌ها را به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقیقاتی در حوزه‌ی رفتار و تصمیم‌گیری تبدیل کرده است.

اطلاعات بصری گسترده‌ای که از طریق دستگاه‌های ردیابی چشم در اختیار محققان قرار می‌گیرد، این سیستم‌ها را به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقیقاتی در حوزه‌ی رفتار و تصمیم‌گیری تبدیل کرده است. ردگیری مسیر نگاه شخص و حتی تغییر سایز مردمک، اطلاعات ارزشمندی درباره‌ی حضور، توجه، تمرکز و سایر حالات ذهنی و شناختی شخص می‌دهند که می‌تواند سبب کسب بینش عمیقی از رفتار انسانی گردد.

با توجه به اهمیت و کاربرد این سیستم‌ها، کارگاه ردیاب چشمی در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ با همکاری گروه علمی داج و در دو بخش تئوری و عملی برگزار شد. تدریس بخش تئوری توسط خانم دکتر آناهیتا خرمی و تدریس بخش عملی توسط تیم فنی گروه علمی داج انجام شد.

در این کارگاه افراد به طور مقدماتی با ساختار چشم و اصول ردیابی چشمی آشنا شدند. همچنین کاربرد سیستم‌های ردیابی چشمی درحوزه‌های مختلف تحقیقاتی و ملاحظات مهم در برپایی آزمایش مورد بحث قرار گرفت. در انتها سخت افزار مورد نیاز برای ثبت و آنالیز معرفی شد و پیاده سازی و اجرای عملی ثبت و توضیح و اجرای آنالیزهای اولیه انجام گرفت.

تصاویر (3)

ارسال دیدگاه

loading