آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طرح پژوهشی"تاثیر نرم افزار تعاملی هوشمند مبتنی بر جریان یادگیری بر زبان آموزی" با حمایت ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی

با هدف پرورش و شکوفایی استعداد و توانایی‌های افراد و نیز ترویج و ارتقای دانش علم شناختی، طرح پژوهشی "تاثیر نرم افزار تعاملی هوشمند مبتنی بر جریان یادگیری بر زبان آموزی" با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در حال اجرا است.

با هدف پرورش و شکوفایی استعداد و توانایی‌های افراد و نیز ترویج و ارتقای دانش علم شناختی، طرح پژوهشی "تاثیر نرم افزار تعاملی هوشمند مبتنی بر جریان یادگیری بر زبان آموزی" با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در حال اجرا است. دکتر " احسان پازوکی" عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و مجری این طرح تحقیقاتی اعلام کرد: در این طرح پژوهشی تلاش است با طراحی نرم افزار تعاملی هوشمند، آموزش زبان بر اساس توانمندی‌های شناختی، ارزیابی تأثیر نرم افزار بر یادگیری زبان با در نظر گرفتن تفاوت‌های شناختی کاربران، سبک و جریان یادگیری زبان آموز و ارتباط بین سبک‌های یادگیری با محتوای آموزشی مورد مطالعه قرار گیرد.

وی افزود: در این طرح پژوهشی تأثیر و کاهش بار شناختی یادگیری ، ارتباط بین سبک‌های شناختی افراد و چگونگی بکارگیری تجهیزات فن آورانه نوین، ابزارهای هوشمند، مدل‌ها و سبک‌های شناختی و یادگیری نیز بررسی می‌شود.

از طریق این پژوهش، بومی‌سازی این حوزه‌ی علمی در کشور و همچنین ارتقاء سطح دانش محض در دو رشته آموزش زبان و مهندسی از طریق تلفیق ابزارها و کاربردی ساختن نظریه‌ها و رویکردهای هر دو رشته فراهم می‌شود.

برای مشاهده‌ی متن کامل خبر اینجا کلیک کنید.

ارسال دیدگاه

loading