FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (37)

کدینگ فاز و فرکانس (قسمت دوم)

در این مرحله هراسپین دارای فرکانس و فاز مختص به خود است که میتواند در فای سه بعدی مکانیابی شود. این پروسه برای هر ردیف تکرار میشود تا زمانیکه کل ماتریس کامل شود. در پایان این سه مرحله به هر وکسل بسته به مقدار سیگنال اخذ شده مقداری از gray scale را به خود اختصاص می دهد. نقاط سیاه تر نشادهنده این است که هیچ سیگنالی از آن وکسل دریافت نشده است و نقاط روشنتر نشاندهنده دریافت سیگنال بیشتر است.

MRI Textbooks

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading