آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

نشست مشترک رئیس آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز با رئیس پژوهشکده‌ی علوم شناختی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)

این نشست روز یکشنبه 16 دی ۱۳۹۷ با هدف ایجاد و گسترش زمینه‌های مشترک همکاری‌های بلند مدت و پروژه‌های کلان در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار شد.

این نشست روز یکشنبه 16 دی ۱۳۹۷ با هدف ایجاد و گسترش زمینه‌های مشترک همکاری‌های بلند مدت و پروژه‌های کلان در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر محمدرضا آی رئیس، دکتر غلامعلی حسین‌زاده معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز و دکتر علی قاضی زاده رئیس و دکتر رضا لشگری محقق ارشد پژوهشکده‌ی علوم شناختی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برگزار شد.

در این نشست در خصوص زمینه‌های مشترک موجود جهت همکاری و نحوه‌ی آن بحث و تبادل نظر شد و با توجه به توافق اولیه در خصوص انجام این همکاری‌های دو جانبه، مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای بین آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز و پژوهشکده‌ی علوم شناختی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی(IPM) منعقد شود و دو مجموعه علاوه بر همکاری در تدوین برنامه‌های بلند مدت، در پروژه‌های کلان و استراتژیک نیز همکاری داشته باشند.

ارسال دیدگاه

loading