آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مغز انسان چگونه مزه‌ها را شناسایی کرده و در مقابل آن عکس‌العمل نشان می‌دهد

طعم‌های شیرینی و تلخی، به محض چشیده شدن، شناسایی می‌شوند. مطالعات جدید نشان می‌دهد که چگونه مغز انسان مواد مغذی و سمی را شناسایی کرده و بین آن‌ها تفاوت قائل می‌شود.

طعم‌های شیرینی و تلخی، به محض چشیده شدن، شناسایی می‌شوند. مطالعات جدید نشان می‌دهد که چگونه مغز انسان مواد مغذی و سمی را شناسایی کرده و بین آن‌ها تفاوت قائل می‌شود.

حس چشایی، مشابه با بویایی، موجودات زنده را به سمت محرک‌هایی که احتمال بقا را افزایش داده هدایت و از محرک‌های تهدید آمیز دور می‌کند. این رفتار نیازمند آشکارسازی، شناسایی، و تصمیم بر انجام عکس العمل در مقابل اطلاعات چشایی است.

Kathrin Ohla و Raphael Wallroth توانستند راز نحوه‌ی شناسایی چهار مزه‌ی اصلی (شیرینی، شوری، تلخی و ترشی) توسط انسان بالغ را کشف کرده و چگونگی تمایز قایل شدن بین شوری و ترشی، و بین شیرینی و تلخی را درک کنند. محققان رابطه‌ی قوی بین زمان عکس العمل شرکت کنندگان و فعالیت الکتریکی مغز آن‌ها در حین آزمایش کشف کردند که نشان می‌داد این محاسبات در سطوح اولیه‌ی مسیر پردازش مزه‌ها رخ می‌دهند.

شوری و ترشی ابتدا آشکارسازی شده، و سپس شناسایی می‌شدند، در حالی که برای شیرینی و تلخی این دو واقعه به صورت همزمان اتفاق می‌افتاد. شرکت کننده‌ها شیرینی را دلپذیر و تلخی را ناخوشایند طبقه بندی کردند، در حالی که نسبت به طعم‌های شوری و ترشی بی طرف باقی ماندند، این اطلاعات اضافه ممکن است تفاوت سرعت پردازش طعم‌های مختلف را تسهیل کرده باشد.

برای مطالعه‌ی جزئیات پژوهش می‌توانید به مقاله‌ی زیر رجوع کنید:

As soon as you taste it – evidence for sequential and parallel processing of gustatory information

منبع: ساینس دیلی

ارسال دیدگاه

loading