آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

الکتروانسفالوگرافی (35)

اگرچه دامنه‌ی N400 در الکترودهای نیمکره‌ی راست بزرگ‌تر از نیم‌کره‌ی سمت چپ است اما به نظر می‌رسد که موج N400 به طور عمده در لوب گیجگاهی سمت چپ تولید گردد که این تناقض را ...

مؤلفه‌های مرتبط با زبان (2):

اگرچه دامنه‌ی N400 در الکترودهای نیمکره‌ی راست بزرگ‌تر از نیم‌کره‌ی سمت چپ است اما به نظر می‌رسد که موج N400 به طور عمده در لوب گیجگاهی سمت چپ تولید گردد که این تناقض را می‌توان این گونه تفسیر کرد که دوقطبی تولیدکننده‌ی این موج مستقیم به سمت بالا جهتگیری نشده و به سمت نقاط میانی اشاره می‌کند. این امر با یافته‌های حاصل از مطالعات آسیب شناسی نیز همسو است که موج N400 به فعالیت نیمکره چپ بستگی دارد.

تناقضات دستوری (syntactic) مؤلفه‌های مجزای ERP ایجاد می‌نمایند که از آن جمله مؤلفه‌ی P600 است. همچنین در پاسخ به ناسازگاری‌های دستوری، در بازه‌ی زمانی 500 – 300 میلی‌ثانیه پس از ارائه تحریک فعالیت منفی‌ای در بخش جلویی نیمکره‌ی چپ مشاهده می‌شود. با در نظر گرفتن تفاوت‌ مهم بین معنا و قواعد، دور از ذهن نیست که کلماتی در ذات دستوری مانند از، در، به و ... هستند در مقایسه با کلماتی که محتوای غنی معنایی دارند پاسخ ERP متفاوتی خواهند داشت. کلمات ساختاری مانند از، در و با در نواحی جلویی سمت چپ مؤلفه ای برمی‌انگیزند که N280 نامیده می‌شود و برای کلمات معنایی مانند اسم‌ها و فعل‌ها دیده نمی‌شود. به طور مشابه مؤلفه‌ی N400 تنها برای کلمات معنایی مشاهده می‌شود.مقایسه پاسخ ERP به تناقض معنایی و دستوری
شکل 1: مقایسه پاسخ ERP به تناقض معنایی و دستوری

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading