آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

الکتروانسفالوگرافی (28)

همانند موج N1 بینایی، موج N1 شنوایی دارای چندنین زیرمؤلفه مجزا می‌باشد. این مؤلفه‌ها شامل 1) یک مؤلفه‌ی جلویی‌مرکزی است که

پاسخ‌های حسی شنوایی (6)

موج N1:

همانند موج N1 بینایی، موج N1 شنوایی دارای چندنین زیرمؤلفه مجزا می‌باشد. این مؤلفه‌ها شامل 1) یک مؤلفه‌ی جلویی‌مرکزی است که حدود 75 میلی‌ثانیه پس از تحریک به اوج میرسد و به نظر می‌رسد که درکورتکس شنوایی در سطح خارجی لوب گیج‌گاهی تولید شده‌اند. 2) یک پتانسیل بیشینه در فرق سر که قله‌ی آن در 100 میلی‌ثانیه پس از تحریک ظاهر می‌شود و منشأ آن روشن نیست. 3) یک مؤلفه‌‌ای که بیشتر در طرفین توزیع یافته و در حدود 150 میلی‌ثانیه پس از تحریک به اوج می‌رسد و به نظر می‌رسد که از gyrus فوقانی گیج‌گاهی نشأت می‌گیرد. موج N1 به توجه حساسیت دارد. اگرچه تأثیر توجه در محدوه‌ی تأخیر N1 می‌تواند بازتاب‌کننده‌ی افزوده شدن یک مؤلفه‌ی درون‌زاد باشد، توجه می‌تواند خود موج N1 را تحت تأثیر قرار دهد.

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading