آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

فعالیت مغزی، پیش بینی کننده‌ی ترس مرتبط با درد است

محققان با استفاده از یک تکنیک یادگیری ماشین، توانستند به طور بالقوه الگوهای فعالیت مغزی در مناطق مربوط به پردازش ترس را به نمراتی ترجمه کنند که بیمار در پرسشنامه ای که برای ارزیابی ترس از درد طراحی شده بود، کسب کرده بود.

محققان با استفاده از یک تکنیک یادگیری ماشین، توانستند به طور بالقوه الگوهای فعالیت مغزی در مناطق مربوط به پردازش ترس را به نمراتی ترجمه کنند که بیمار در پرسشنامه ای که برای ارزیابی ترس از درد طراحی شده بود، کسب کرده بود. این رویکرد عصب شناختی، که در eNeuro گزارش شده است، ممکن است بتواند به تطبیق احساسات گزارش شده توسط خود فرد و پایه‌های عصبی آن‌ها کمک کند.

ترس مربوط به درد معمولا توسط پرسشنامه‌های مختلفی بررسی می‌شود. این پرسشنامه‌ها اغلب از بیمار می‌خواهند که احساسشان را درباره‌ی دردهای بالینی گزارش دهند. با این حال، مشخص نیست که این ترس و اضطراب که توسط خود فرد گزارش شده، تا چه اندازه‌ای می‌تواند در اندازه گیری ترس و اضطراب واقعی موثر باشد، چرا که این احساسات مناطق مختلفی از مغز، و حتی شاید دیگر ساز و کارهای فیزیولوژیکی را هم درگیر می‌کنند.

مایکل میر و همکارانش، از آزمایشگاه Petra Schweinhardts در زوریخ سوییس، این مسئله را پاسخ داده‌اند. این کار از طریق تصویربرداری از مغز بیماران مبتلا به درد ناحیه‌ی کمر انجام شده است. این بیماران در حالی اسکن شدند که مشغول مشاهده‌ی ویدئوکلیپ‌هایی مربوط به درد ناحیه‌ی کمر مضر (خم شدن) و غیرمضر (راه رفتن) بودند. فعالیت مغزی افراد شرکت کننده این توانایی را داشته که نمره‌ی کسب شده توسط این افراد، در چند پرسشنامه‌ی مختلف را پیش بینی کند. نکته‌ی مهم آنکه، پرسشنامه‌های مختلف به الگوهای مشخص متفاوتی از فعالیت مغزی مرتبط بوده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که پرسشنامه‌های مختلف ممکن است حالات حسی مختلفی را ارزیابی کنند.

منبع: نیوز مدیکال

ارسال دیدگاه

loading