آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

حضور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و سخنرانی دکتر محمدرضا آی، ریاست آزمایشگاه، در سمپوزیوم بازتوانی شناختی، تیر ۱۳۹۷

سمپوزیوم بازتوانی شناختی در روزهای ۳۱ خرداد و ۱ تیر ۱۳۹۷ در تالار کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد.

هیچ فردی در هیچ گروه سنی و صرف نظر از بیمار و یا سالم بودن، از خدمات توانبخشی و توانمندسازی شناختی بی نیاز نیست و این خدمات به عنوان یک نیاز اساسی و ضرورت در زندگی انسان عصر حاضر از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو سمپوزیوم بازتوانی شناختی در روزهای ۳۱ خرداد و ۱ تیر ۱۳۹۷ در تالار کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نیز به منظور آشناسازی بیشتر جامعه‌ی علمی مرتبط با این حوزه، با آزمایشگاه و خدمات آن، در این سمپوزیوم حضور داشت. بیش از ۹۰ نفر از متخصصین نورولوژی، روانشناسی، روانپزشکی و گفتار درمانگر و توانبخشی به غرفه‌ی آزمایشگاه مراجعه کردند. همچنین در روز دوم، دکتر محمدرضا آی، طی سخنرانی با موضوع معرفی خدمات و تجهیزات آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، این حضور را پررنگ‌تر و مؤثرتر ساختند.

یکی از دستاوردهای حضور در این سمپوزیوم ایجاد زمینه‌های همکاری با پروفسور حسن عشایری بود.

تصاویر (3)

ارسال دیدگاه

loading