آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

خدمتی جدید در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز: پردازش موازی تصاویر fMRI و structural MRI

با توجه به زمان گیر بودن بخشی از آنالیز های تصاویر MRI و همچنین تعداد بالای نمونه ها در مطالعات، امروزه در مراکز تحقیقاتی مدرن دنیا از سرور های پردازشی با تعداد هسته های بالا به منظور کاهش زمان آنالیز داده MRI استفاده می شود.

با توجه به زمان گیر بودن بخشی از آنالیز های تصاویر MRI و همچنین تعداد بالای نمونه ها در مطالعات، امروزه در مراکز تحقیقاتی مدرن دنیا از سرور های پردازشی با تعداد هسته های بالا به منظور کاهش زمان آنالیز داده MRI استفاده می شود. آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نیز همگام با مدرترین ازمایشگاه های روز دنیا، سرور پردازشی قدرتمند خود را در جهت پردازش تصاویر MRI به کارگرفته و در فاز اول راه اندازی, پردازش موازی داده های fMRI با استفاده از برنامه FSL و همچنین پردازش داده ساختاری MRI با استفاده از برنامه Freesurfer توسط آزمایشگاه پردازش تصویر راه اندازی شده است.

محققان می توانند تصاویر خود را به آزمایشگاه ملی آورده و در مدت زمان بسیار کوتاهی تصاویر خود را آنالیز کنند.

امید است این افزایش سرعت آنالیز داده ها، مسیر آنالیز تصویر را برای محققان حوزه نقشه برداری مغز هرچه بیشتر هموار سازد.

ارسال دیدگاه

loading