آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری کارگاه سه روزه‌ی مقدماتی تئوری و عملی تصویربرداری دیفیوژن، پرفیوژن و MRS، آبان ۹۸

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز کارگاه سه روزه‌ی مقدماتی تئوری و عملی تصویربرداری دیفیوژن، پرفیوژن و MRS، ویژه‌ی متخصصین و رزیدنت‌های نورولوژی، جراحی مغز و اعصاب ، علوم اعصاب و روانپزشکی، کارشناسان رادیولوژی، دانشجویان مهندسی پزشکی، دانشجویان فیزیک پزشکی و دانشجویان تصویربرداری عصبی را در تاریخ ۱ تا ۳ آبان ۱۳۹۸ برگزار کرد.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز کارگاه سه روزه‌ی مقدماتی تئوری و عملی تصویربرداری دیفیوژن، پرفیوژن و MRS، ویژه‌ی متخصصین و رزیدنت‌های نورولوژی، جراحی مغز و اعصاب ، علوم اعصاب و روانپزشکی، کارشناسان رادیولوژی، دانشجویان مهندسی پزشکی، دانشجویان فیزیک پزشکی و دانشجویان تصویربرداری عصبی را در تاریخ ۱ تا ۳ آبان ۱۳۹۸ برگزار کرد.

طی سه روز برگزاری مباحث زیر توسط دکتر گیو شریفی، دکتر حسن هاشمی، دکتر صادق مسجودی، دکتر امید قائمی، دکتر محمدرضا ناظم زاده، مجید صابری و بهروز وجدانی افخم تدریس شد:

روز اول

 • اصول تصویربرداری MRI
 • تئوری تصویربرداری پرفیوژن
 • کاربردهای بالینی تصویربرداری پرفیوژن
 • معرفی پارامترها و پروتکل‌های تصویربرداری پرفیوژن
 • کار با نرم افزارهای آنالیز تصاویر پرفیوژن

روز دوم

 • تئوری تصویربرداری دیفیوژن
 • ریاضیات DTI
 • کاربردهای بالینی تصویربرداری دیفیوژن
 • معرفی پروتکل‌ها و آرتیفکت‌های تصاویر دیفیوژن
 • کار با نرم افزارهای آنالیز تصاویر دیفیوژن
 • آشنایی با سرور محاسباتی آزمایشگاه و نحوه‌ی استفاده از آن

روز سوم

 • تئوری NMR
 • اصول تصویربرداری MRS
 • کاربردهای بالینی تصویربرداری MRS
 • پارامترها، پروتکل‌ها و آرتیفکت‌های MRS
 • کار با نرم افزارهای آنالیز تصاویر MRS

شرکت در این کارگاه با ۱۵ امتیاز بازآموزی همراه بود.

تصاویر (2)

ارسال دیدگاه

loading