آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری سمینار یک روزه‌ی آموزشی - مهارتی نقشه‌برداری مغز ویژه‌ی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بنا بر توافقی که در مهر ماه ۱۳۹۸ بین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفته بود، یک دوره‌ي آموزشی کار با تجهیزات تصویربرداری و ثبت سیگنال در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برای اعضای هیات علمی این مرکز، در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸ برگزار شد.

بنا بر توافقی که در مهر ماه ۱۳۹۸ بین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفته بود، یک دوره‌ي آموزشی کار با تجهیزات تصویربرداری و ثبت سیگنال در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برای اعضای هیات علمی این مرکز، در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸ برگزار شد. طی این سمینار یک روزه مطالبی پیرامون مباحث زیر آموزش داده شد:

 • تئوری مبانی طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (fNIRS)
 • معرفی تجهیزات آزمایشگاه
 • ثبت عملی سیگنال

(توسط خانم کهزاد کارشناس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)

 • آموزش تئوری اخذ داده‌های MRI
 • اخذ عملی داده‌های MRI
 • آموزش آنالیز داده‌های MRI

(توسط خانم کریمی و آقای خدایی کارشناسان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)

 • آموزش ثبت و پردازش سیگنال EEG
 • معرفی دستگاه‌های EEG موجود در آزمایشگاه
 • کاربردهای سیگنال EEG در نوروساینس

توسط خانم نجفی و خانم خنیوه کارشناسان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)

 • آموزش تئوری و عملی مباحث TMS و TCS و کاربرد آن‌ها در نوروساینس
 • بازدید از واحد EEG-TMS

(توسط خانم مرزبانی کارشناس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)

ارسال دیدگاه

loading