FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری دومین سمینار تصویربرداری در روانپزشکی و پزشکی روان‌تنی، در حاشیه‌ی سومین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز ایران

دومین سمینار تصویربرداری در روانپزشکی و پزشکی روان‌تنی طی دو روز در تاریخ‌های ۱ و ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران و انجمن علمی روانپزشکان برگزار شد.

دومین سمینار تصویربرداری در روانپزشکی و پزشکی روان‌تنی طی دو روز در تاریخ‌های ۱ و ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران و انجمن علمی روانپزشکان برگزار شد.

سخنرانی‌های این سمینار به عنوان یکی از رویدادهای جانبی سومین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز ایران، به ترتیب به شرح زیر انجام شد.

یکشنبه ۱ اردیبهشت:

  • دکتر محمدرضا آی (افتتاحیه)
  • دکتر الهام رحیمیان (مبانی تفسیر تصویربرداری ساختاری مغز در روانپزشکی و پزشکی روان‌تنی)
  • دکتر محمد اربابی (کاربرد تصویربرداری ساختاری در روانپزشکی و پزشکی روان‌تنی)
  • دکتر غلامرضا حسن زاده (نوروآناتومی کاربردی مغز در روانپزشکی و پزشکی روان‌تنی)

شنبه ۷ اردیبهشت:

  • دکتر احمدعلی نوربالا (سخنرانی آغازین)
  • دکتر محمدعلی عقابیان (کاربردهای تصویربرداری عملکردی مغز)
  • دکتر سید امیرحسین بتولی (کاربردهای تراکتوگرافی در روانپزشکی و پزشکی روان‌تنی)
  • دکتر محمد قدیری وصفی (تحریک مغزی به عنوان روشی نو در کاهش وسوسه و درمان مصرف مواد، بیم‌ها و امید‌ها)
  • دکتر مهدی تهرانی‌دوست (کاربرد پتانسیل‌های برانگیخته)
  • دکتر مهرشاد عباسی (کاربرد اسپکت مغز در روانپزشکی و پزشکی روان‌تنی)

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading