آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری دومین کارگاه مشورتی میان‌رشته‌ای؛ ساختار داده‌ها در بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

این کارگاه مشورتی که پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷ در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد، در واقع یک هم‌اندیشی بین رشته‌ای بود تا دیدگاه‌های اساتید رشته‌های مختلف مرتبط با دانش مغز گردآوری و تحلیل شود.

این کارگاه مشورتی که پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷ در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد، در واقع یک هم‌اندیشی بین رشته‌ای بود تا دیدگاه‌های اساتید رشته‌های مختلف مرتبط با دانش مغز گردآوری و تحلیل شود. هدف، استفاده از نظرات اساتید در رابطه با قالب پیاده‌سازی داده‌های مرتبط با رشته‌ی تخصصی‌شان به منظور ثبت و به کارگیری در پژوهش بود.

در ابتدا گزارشی از عملکرد چند ماهه‌ی واحد بیوبانک توسط دکتر منصور فاتحی مسئول بیوبانک، ارائه و سامانه‌ی بیوبانک به صورت عملی نمایش داده شد. سپس اعضای شرکت کننده در این کارگاه به چهار کمیته‌ی تخصصی تصویربرداری، بالینی، پاراکلینیک و مهندسی تقسیم شده و نظرات ایشان گردآوری شد. همچنین طی جلسه تقاضا شد شرکت‌کنندگان به عنوان برون‌ده میانی، نمونه‌هایی از داده‌های مورد نظر در حوزه‌ی فعالیتشان را در اختیار بیو بانک قرار دهند. در طول جلسات بعدی اطلاعات لازم از آن‌ها به صورت مجزا دریافت خواهد شد.

در ادامه اسامی سخنرانان و مدعوین را مشاهده می‌کنید:

سخنرانان: آقای دکتر منصور فاتحی؛ آقای دکتر غلامعلی حسین زاده، خانم مهندس سیاهلو و خانم مهندس پورک پور

مدعوین: خانم دکتر نیری، خانم دکتر عظیمی، خانم دکتر حسن زاد، آقای دکتر جلال‌شکوهی، آقای دکتر جامعی، آقای دکتر عبداللهی فرد، آقای دکتر شهزادی، خانم مهندس خدا کرمی، آقای مهندس رییسی و آقای مهندس متین فر

تصاویر (3)

ارسال دیدگاه

loading