آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

نتایج چشمگیر از پروژه‌ها‌ی ثبت همزمان سیگنال EEG و fNIRS انجام شده در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز

از خدمات قابل توجه ارائه شده در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز، ثبت همزمان fNIRS و EEG است و تا کنون پروژه‌های متعددی در این زمینه در آزمایشگاه انجام شده و نتایج رضایت‌بخشی نیز به دست آمده است.

از خدمات قابل توجه ارائه شده در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز، ثبت همزمان fNIRS و EEG است و تا کنون پروژه‌های متعددی در این زمینه در آزمایشگاه انجام شده و نتایج رضایت‌بخشی نیز به دست آمده است.

از این میان، مطالعه‌ای تحت عنوان « استخراج و آنالیز سیگنال HRV از سیگنال‌های طیف‌نگاری مادون قرمز نزدیک کاربردی (fNIRS) » به تازگی با نتایج چشمگیری به پایان رسیده است. شکل ارایه شده که متوسط سیگنال‌های مغزی fNIRS فیلتر شده را نمایش می‌دهد یکی از نتایج این پروژه است. پنج بلوک زرد رنگ مربوط به مرحله‌ی کنترل (بدون استرس) و پنج بلوک بنفش مربوط به مرحله‌ی استرس می‌باشند. به وضوح به صورت دیداری هم می‌توان تفاوت در تغییرات سیگنال را پس از وارد شدن به مرحله‌ی استرس دریافت.

d654135

f65f14650

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading