آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

خدمات نوین پردازش تصویر در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با توجه به نقش مهم آزمایشگاه پردازش تصویر در پردازش تصاویر MRI ثبت شده، خدمات نوینی را جهت ارائه به محققان حوزه نقشه برداری مغز ارائه میدهد.

با توجه به انجام و ارزیابی روال‏های جدید از پردازش تصاویر MRI در آزمایشگاه پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، این آزمایشگاه لیست خدمات نوینی را به خدمات آزمایشگاه پردازش تصویر خود با هدف آشنایی هر چه بیشتر محققان در انجام پروژه های علوم اعصاب اضافه کرده است.

خدمات پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز شامل پردازش داده task-fMRI با استفاده مدلGLM، آنالیز داده rest-fMRI با استفاده از ICA و استخراج نقشه FA از تصاویر DWI بود که از این پس محققان میتوانند از خدماتی همچون آنالیز داده ساختاری با استفاده از نرم افزار freesurfer ، آنالیز داده ساختاری به روش VBM ، آنالیز connectivity داده rest-fMRI و همچنین ترکتوگرافی فیبرهای عصبی از تصاویر DTI را علاوه بر روال‏های پردازشی قبل مورد استفاده قرار دهند.

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading