آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رئیس و معاونین

دکتر محمد رضا آی
ریاست آزمایشگاه
دکتر حسین قدیری
معاون اداری و مالی
دکتر غلامعلی حسین زاده
معاون پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر غلامعلی حسین زاده
معاون پژوهش و فناوری

بایوبانک

دکتر منصور فاتحی
مسئول بایوبانک نقشه برداری مغز ایران
فتانه پورک پور
کارشناس بایوبانک (پاره وقت)
بهاره سیاهلو
کارشناس بایوبانک (پاره وقت)
زینب خداکرمی
کارشناس بایوبانک ( پاره وقت)

پزشکان

دکتر پگاه وفایی
مسئول بخش مراقبتهای پزشکی
دکتر رقیه بهاره برزویی
پزشک مقیم (پاره وقت)
دکتر فاطمه عطاری
پزشک مقیم (پاره وقت)

واحد IT و سرور محاسبات سریع (HPC)

دکتر خسروآبادی
مسئول HPC
حسام خرازی
مسئول IT
مجید صابری
کارشناس سرور محاسباتی (پاره وقت)
امیر عباس نژاد
کارشناس IT (پاره وقت)
صادق مسجودی
کارشناس IT (پاره وقت)

امور آزمایشگاه ها

محسن دادجو
مدیر امور آزمایشگاه ها
هنگامه مرزبانی
مسئول آزمایشگاه های پردازش تصویر، تحریک مغزی و واقعیت مجازی
رقیه پورعبدالهی
مسئول بخش MRI
مجتبی حاجیان
مسئول آزمایشگاه های ثبت و پردازش سیگنال
میلاد باستانی
کارشناس MRI (پاره وقت)
مجتبی برزگر
کارشناس MRI (پاره وقت)
سپیده خنیوه
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال
نرگس صادق بیگی
کارشناس آزمایشگاه TMS/TES
مهدی قیاسی
کارشناس MRI (پاره وقت)
شقایق کریمی
کارشناس MRI
محسن کهن پور
کارشناس MRI (پاره وقت)
سوسن کهزاد
کارشناس FNIRS
فروغ نجفی
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال
حمیده وفائیان
کارشناس MRI (پاره وقت)
عبداله محمدیان
کارشناس آزمایشگاه ارزیابی شناختی
علی رضایی
کارشناس پردازش تصویر
مجید عباسی
کارشناس پردازش تصویر

ترویج و آموزش

هادی فرحمند
مدیر ترویج و آموزش
عبداله محمدیان
مسئول ارتباط با انجمن های علمی
مهتا واجدی مجرد
کارشناس ترویج و آموزش (پاره وقت)

معاونت اداری و مالی

دکتر حسین قدیری
معاون اداری و مالی

امور مالی

سید محسن موسوی
مدیر امور مالی/سرپرست اداری و پشتیبانی
محمد قربانی
مسئول حسابداری
یاسمن خسروی
کارشناس حسابداری (پاره وقت)
فاطمه کریمی
کارشناس حسابداری
سید علیرضا گنجی
کارشناس حسابداری(پاره وقت)

ارتباط با مشتری

شیما گلبرگ
مدیر ارتباط با مشتریان
سالار شبان
کارشناس مسئول ارتباط با مشتریان
کیهان رستمی
کارشناس ارتباط با مشتریان
مهدیس سادات ذاکری
کارشناس ارتباط با مشتریان (پاره وقت)
هانیه قائم پناه
کارشناس ارتباط با مشتریان (پاره وقت)
محدثه قانع
کارشناس ارتباط با مشتری(پاره وقت)
مریم پورقناد
مترجم (پاره وقت)
ندا محمودی
مسئول خبرنامه الکترونیکی (پاره وقت)

امور اداری و پشتیبانی

محمدرضا عطایی
مسئول امور پشتیبانی
حسن آقاطیب
مسئول امور اداری
حسین حقدوست
واحد انبار
مصطفی عاقلی
کارشناس پشتیبانی
مهدیه السادات هاشمی
کارشناس اداری
طاهر نژاد علیجانی
کارشناس اداری
مصطفی پیرزیاد
خدمات
حسن حقدوست
اطلاعات و حراست
محمدطاهر خوش قلب
اطلاعات و حراست
میلاد صحرایی
اطلاعات و حراست
مسعود قمی
خدمات
مهران عاقلی
خدمات
هادی محمدی
تاسیسات (پاره وقت)
یوسف مقرب
تاسیسات (پاره وقت)

دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

زهرا قدیری
مسئول روابط عمومی
ماهک اصولی
کارشناس روابط عمومی ( پاره وقت )
فرناز میثاقی فرد
کارشناس دفتر ریاست

مدیریت برنامه، بودجه و تضمین کیفیت

محمدرضا کاظمی
سرپرست مدیریت برنامه بودجه و تضمیت کیفیت
علیرضا مظلومین
مسئول برنامه، بودجه و تضمین کیفیت
وحیده رادفر
کارشناس برنامه، بودجه و تضمین کیفیت