آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رئیس و معاونین

دکتر محمد رضا آی
ریاست آزمایشگاه
دکتر حسین قدیری
معاون اداری و مالی
دکتر غلامعلی حسین زاده
معاون پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر غلامعلی حسین زاده
معاون پژوهش و فناوری

بایوبانک

دکتر منصور فاتحی
مسئول بایوبانک نقشه برداری مغز ایران
فتانه پورک پور
کارشناس بایوبانک (پاره وقت)
بهاره سیاهلو
کارشناس بایوبانک (پاره وقت)
کرمی

پزشکان

دکتر پگاه وفایی
مسئول بخش مراقبتهای پزشکی
دکتر رقیه بهاره برزویی
پزشک مقیم (پاره وقت)
دکتر ناصر صافی
پزشک مقیم (پاره وقت)
دکتر فاطمه عطاری
پزشک مقیم (پاره وقت)

واحد IT و سرور محاسبات سریع (HPC)

دکتر خسروآبادی
مسئول HPC
حسام خرازی
مسئول IT
مجید صابری
کارشناس سرور محاسباتی (پاره وقت)
امیر عباس نژاد
کارشناس IT (پاره وقت)
مسجودی
Masjoudi

امور آزمایشگاه ها

محسن دادجو
مدیر امور آزمایشگاه ها
پریوش پورعباسی
مسئول آزمایشگاه های تحریک و سیگنال
رقیه پورعبدالهی
مسئول بخش MRI
میلاد باستانی
کارشناس MRI (پاره وقت)
مجتبی برزگر
کارشناس MRI (پاره وقت)
شایان جلیل پور
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال (پاره وقت)
مجتبی حاجیان
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال (پاره وقت)
محمدرضا خدایی
Mohammad Reza Khodaei
سپیده خنیوه
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال (پاره وقت)
نرگس صادق بیگی
کارشناس آزمایشگاه TMS/TES
مهدی قیاسی
کارشناس MRI (پاره وقت)
شقایق کریمی
کارشناس آزمایشگاه های سیگنال
محسن کهن پور
کارشناس MRI (پاره وقت)
سوسن کهزاد
کارشناس آزمایشگاه FNIRS
هنگامه مرزبانی
کارشناس پردازش تصویر (پاره وقت)
وصال موید
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال (پاره وقت)
فروغ نجفی
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال (پاره وقت)
حمیده وفائیان
کارشناس MRI (پاره وقت)
عبداله محمدیان
کارشناس آزمایشگاه ارزیابی شناختی

ترویج و آموزش

هادی فرحمند
مدیر ترویج و آموزش
عبداله محمدیان
مسئول ارتباط با انجمن های علمی
وحیده واجدی مجرد
کارشناس ترویج و آموزش (پاره وقت)

معاونت اداری و مالی

دکتر حسین قدیری
معاون اداری و مالی

امور مالی

سید محسن موسوی
مدیر امور مالی/سرپرست اداری و پشتیبانی
محمد قربانی
مسئول حسابداری
یاسمن خسروی
کارشناس حسابداری (پاره وقت)
فاطمه کریمی
کارشناس حسابداری
سید علیرضا گنجی
کارشناس حسابداری(پاره وقت)

ارتباط با مشتری

شیما گلبرگ
مدیر ارتباط با مشتریان
سالار شبان
کارشناس مسئول ارتباط با مشتریان
کیهان رستمی
کارشناس ارتباط با مشتریان
مهدیس سادات ذاکری
کارشناس ارتباط با مشتریان (پاره وقت)
هانیه قائم پناه
کارشناس ارتباط با مشتریان (پاره وقت)
رضا بهرامی گرجی
مترجم (پاره وقت)
مریم پورقناد
مترجم (پاره وقت)
ندا محمودی
مسئول خبرنامه الکترونیکی (پاره وقت)

امور اداری و پشتیبانی

محمدرضا عطایی
مسئول امور پشتیبانی
حسن آقاطیب
کارشناس مسئول امور اداری
حسین حقدوست
واحد انبار
حمید رجبی
کارشناس پشتیبانی
مصطفی عاقلی
کارشناس پشتیبانی
مهدیه السادات هاشمی
کارشناس اداری
طاهر نژاد علیجانی
کارشناس اداری
مصطفی پیرزیاد
خدمات
حسن حقدوست
نگهبانی و حراست
محمدطاهر خوش قلب
نگهبانی و حراست
میلاد صحرایی
نگهبانی و حراست
مسعود قمی
خدمات
مهران عاقلی
خدمات
هادی محمدی
تاسیسات (پاره وقت)
یوسف مقرب
تاسیسات (پاره وقت)

دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

زهرا قدیری
مسئول روابط عمومی
ماهک اصولی
امور شبکه های اجتماعی
فرناز میثاقی فرد
کارشناس دفتر ریاست

مدیریت برنامه، بودجه و تضمین کیفیت

علیرضا مظلومین
مسئول برنامه، بودجه و تضمین کیفیت
وحیده رادفر
کارشناس برنامه، بودجه و تضمین کیفیت