آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رئیس و معاونین

دکتر محمد رضا آی

دکتر محمد رضا آی

استاد، دکترای فیزیک پزشکی و دکترای پرتوپزشکی
021-88225396-9,ext 104
ay@nbml.ir
رئیس
دکتر حسین قدیری

دکتر حسین قدیری

استادیار، دکترای فیزیک پزشکی
88225396-9 , ext 104
ghadiri@nbml.ir
معاون اداری و مالی/مدیر ترویج و آموزش
دکتر غلامعلی حسین زاده

دکتر غلامعلی حسین زاده

استاد، دکترای مهندسی برق
88225396-9 , ext 104
ghzadeh@nbml.ir
معاون پژوهش و فناوری

مدیریت پژوهش و فناوری (به ترتیب حروف الفبا)

مجتبی برزگر

مجتبی برزگر

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی
88225396,133
barzegar@nbml.ir
کارشناس آزمایشگاه MRI
پریوش پورعباسی

پریوش پورعباسی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
88225396-9 , ext 117
purabbasi@nbml.ir
کارشناس آزمایشگاه EEG
محمد جواد درویشی

محمد جواد درویشی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
88225396,130
darvishi@nbml.ir
کارشناس پردازش سیگنال
نرگس صادق بیگی

نرگس صادق بیگی

کارشناس ارشد فیزیک ماده چگال
88225396-9 , ext 157
sadeghbeigi@nbml.ir
کارشناس آزمایشگاه tES -TMS
محمد رضا خدایی

محمد رضا خدایی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
88225396,153
khodaei@nbml.ir
کارشناس پردازش تصویر
شقایق کریمی علویجه

شقایق کریمی علویجه

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی
88225396-9 , ext 158
karimi@nbml.ir
کارشناس آزمایشگاه MRI
سوسن کهزاد

سوسن کهزاد

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی
88225396-9 , ext 118
kohzad@nbml.ir
کارشناس آزمایشگاه fNIRS
محسن کهن پور

محسن کهن پور

کارشناس ارشد پرتو پزشکی
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۵۹
kohanpour@nbml.ir
کارشناس آزمایشگاه MRI
حمیده وفاییان

حمیده وفاییان

کارشناس ارشد ام.آر.آی
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۵۸
vafaaeian@nbml.ir
کارشناس آزمایشگاه MRI
محمد رضا ناظم زاده

محمد رضا ناظم زاده

دکتری مهندسی پزشکی
88225396,356
nazemzadeh@nbml.ir
مشاور آزمایشگاه MRI
الهه یارقلی

الهه یارقلی

دکتری مهندسی پزشکی
88225396,155
yargholi@nbml.ir
مشاور پردازش تصویر

معاونت اداری و مالی (به ترتیب حروف الفبا)

حسن آقا طیب

حسن آقا طیب

کارشناس مدیریت بازرگانی
88225396-9 , ext 108
tayeb@nbml.ir
مدیر امور اداری و پشتیبانی
مسعود نایبی

مسعود نایبی

کارشناش ارشد مدیریت مالی
88225396,125
Nayebi@nbml.ir
مدیر امور مالی
شیما گلبرگ

شیما گلبرگ

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی
88225396-9 , ext 111
golbarg@nbml.ir
مدیر ارتباط با مشتریان
حسام خرازی

حسام خرازی

مهندسی کامپیوتر (IT)
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۰۱
kharrazi@nbml.ir
مسئول فناوری اطلاعات
علیرضا مظلومین

علیرضا مظلومین

کارشناس ارشد مهندسی صنایع
88225396-9 , ext 156
mazloumin@nbml.ir
مدیر برنامه، بودجه و تضمین کیفیت
محمد قربانی

محمد قربانی

کارشناس حسابداری
88225396,110
Ghorbani@nbml.ir
مسئول حسابداری
زهرا قدیری

زهرا قدیری

کارشناس ارشد ریاضی کاربردی
88225396,156
z.ghadiri@nbml.ir
روابط عمومی
مهدیه السادات هاشمی

مهدیه السادات هاشمی

کارشناس مهندسی پزشکی
88225396,115
hashemi@nbml.ir
کارشناس واحد ارتباط با مشتری
حمید رجبی

حمید رجبی

دیپلم
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۰۴
rajabi@nbml.ir
کارشناس پذیرش

حراست و خدمات (به ترتیب حروف الفبا)

مصطفی پیرزیاد

مصطفی پیرزیاد

دیپلم
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۲۰
pirziad@nbml.ir
واحد خدمات
حسن حق دوست

حسن حق دوست

دیپلم
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۰۲
haghdoost@nbml.ir
واحد حراست
محمد طاهر خوش قلب

محمد طاهر خوش قلب

دیپلم
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۰۲
khoshghalb@nbml.ir
واحد حراست
میلاد صحرایی

میلاد صحرایی

دیپلم
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۰۲
sahraei@nbml.ir
واحد حراست
مصطفی عاقلی

مصطفی عاقلی

دیپلم
۸۸۲۲۵۳۹۶-۹ , داخلی ۱۲۰
agheli@nbml.ir
کارپرداز