آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رئیس و معاونین

دکتر محمد رضا آی

دکتر محمد رضا آی

استاد، دکترای فیزیک پزشکی و دکترای پرتوپزشکی
ریاست آزمایشگاه
دکتر حسین قدیری

دکتر حسین قدیری

استادیار، دکترای فیزیک پزشکی
معاون اداری و مالی/مدیر ترویج و آموزش
دکتر غلامعلی حسین زاده

دکتر غلامعلی حسین زاده

استاد، دکترای مهندسی برق
معاون پژوهش و فناوری

مدیریت پژوهش و فناوری (به ترتیب حروف الفبا)

پریوش پورعباسی

پریوش پورعباسی

مسئول آزمایشگاه های تحریک و سیگنال
دکتر منصور فاتحی

دکتر منصور فاتحی

مسئول بایوبانک نقشه برداری مغز ایران
میلاد باستانی

میلاد باستانی

کارشناس MRI ( پاره وقت )
مجتبی برزگر

مجتبی برزگر

کارشناس آزمایشگاه MRI ( پاره وقت )
رقیه بهاره برزویی

رقیه بهاره برزویی

پزشک مقیم ( پاره وقت )
فتانه پورک پور

فتانه پورک پور

کارشناس بایوبانک ( پاره وقت )
شایان جلیل پور

شایان جلیل پور

کارشناس ثبت و پردازش سیگنال (پاره وقت)
مجتبی حاجیان

مجتبی حاجیان

کارشناس پردازش سیگنال
محمد رضا خدایی

محمد رضا خدایی

کارشناس پردازش تصویر ( پاره وقت )
سپیده خنیوه

سپیده خنیوه

کارشناس پردازش سیگنال( پاره وقت )
امیرحسین رسولی

امیرحسین رسولی

کارشناس پردازش تصویر ( پاره وقت )
بهاره سیاهلو

بهاره سیاهلو

کارشناس بایوبانک ( پاره وقت )
نرگس صادق بیگی

نرگس صادق بیگی

کارشناس آزمایشگاه TMS/TES
ناصر صافی

ناصر صافی

پزشک مقیم ( پاره وقت )
فاطمه عطاری

فاطمه عطاری

پزشک مقیم ( پاره وقت )
مهدی قیاسی

مهدی قیاسی

کارشناس MRI ( پاره وقت )
شقایق کریمی

شقایق کریمی

کارشناس آزمایشگاه EEG
محسن کهن پور

محسن کهن پور

کارشناس MRI ( پاره وقت )
سوسن کهزاد

سوسن کهزاد

کارشناس آزمایشگاه FNIRS
هنگامه مرزبانی

هنگامه مرزبانی

کارشناس پردازش تصویر ( پاره وقت )
وصال مؤید

وصال مؤید

کارشناس پردازش سیگنال
فروغ نجفی

فروغ نجفی

کارشناس ثبت و پردازش سیگنال
پگاه وفایی

پگاه وفایی

پزشک مقیم ( پاره وقت )
حمیده وفاییان

حمیده وفاییان

کارشناس MRI ( پاره وقت )

معاونت اداری و مالی (به ترتیب حروف الفبا)

سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مدیر امور مالی
شیما گلبرگ

شیما گلبرگ

مدیر ارتباط با مشتری
حسن آقا طیب

حسن آقا طیب

مسئول امور اداری
حسام خرازی

حسام خرازی

مسئول IT
زهرا قدیری

زهرا قدیری

مسئول روابط عمومی
محمد عطایی

محمد عطایی

مسئول امور پشتیبانی
محمد قربانی

محمد قربانی

مسئول حسابداری
علیرضا مظلومین

علیرضا مظلومین

مسئول برنامه و بودجه و تضمین کیفیت
ماهک اصولی

ماهک اصولی

امور خبرنامه الکترونیکی ( پاره وقت )
رضا بهرامی گرجی

رضا بهرامی گرجی

امور خبرنامه الکترونیکی ( پاره وقت )
فرید پروین

فرید پروین

کارشناس ارتباط با مشتری
مریم پورقناد

مریم پورقناد

امور خبرنامه الکترونیکی ( پاره وقت )
حسین حقدوست

حسین حقدوست

کارشناس پشتیبانی
یاسمن خسروی

یاسمن خسروی

کارشناس حسابداری ( پاره وقت )
محسن دادجو

محسن دادجو

کارشناس ترویج و آموزش ( پاره وقت )
مهدیس سادات ذاکری

مهدیس سادات ذاکری

کارشناس ارتباط با مشتری ( پاره وقت )
وحیده رادفر

وحیده رادفر

کارشناس اداری
حمید رجبی

حمید رجبی

کارشناس پشتیبانی
کیهان رستمی

کیهان رستمی

کارشناس ارتباط با مشتری
سالار شبان

سالار شبان

کارشناس ارتباط با مشتری
مجید صابری

مجید صابری

کارشناس سرور محاسباتی ( پاره وقت )
مصطفی عاقلی

مصطفی عاقلی

کارشناس پشتیبانی
امیر عباس نژاد

امیر عباس نژاد

کارشناس IT ( پاره وقت )
هادی فرحمند

هادی فرحمند

کارشناس ترویج و آموزش
هانیه قائم پناه

هانیه قائم پناه

کارشناس ارتباط با مشتری ( پاره وقت )
فاطمه کریمی

فاطمه کریمی

کارشناس حسابداری
سید علیرضا گنجی

سید علیرضا گنجی

کارشناس حسابداری
عبدالله محمدیان

عبدالله محمدیان

کارشناس ترویج و آموزش ( پاره وقت )
ندا محمودی

ندا محمودی

امور خبرنامه الکترونیکی ( پاره وقت )
فرناز میثاقی فرد

فرناز میثاقی فرد

کارشناس دفتر ریاست
وحیده واجدی مجرد

وحیده واجدی مجرد

کارشناس ترویج و آموزش ( پاره وقت )
مهدیه السادات هاشمی

مهدیه السادات هاشمی

کارشناس اداری

مشاورین اجرایی (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر بیک زاده

دکتر بیک زاده

مشاور حقوقی
دکتر رضا خسروآبادی

دکتر رضا خسروآبادی

مشاور سرور محاسباتی
علیرضا خسروی

علیرضا خسروی

مشاور امور مالی
آقای رومی

آقای رومی

عضو هیات اجرایی و مشاور
مجتبی شجاعی

مجتبی شجاعی

عضو هیات اجرایی و مشاور
فرح انگیز عبدالله زاده

فرح انگیز عبدالله زاده

مشاور منابع انسانی
خانم قنبری

خانم قنبری

مشاور بودجه

حراست و خدمات (به ترتیب حروف الفبا)

مصطفی پیرزیاد

مصطفی پیرزیاد

واحد خدمات
حسن حق دوست

حسن حق دوست

حراست
محمد طاهر خوش قلب

محمد طاهر خوش قلب

حراست
میلاد صحرایی

میلاد صحرایی

حراست
مهران عاقلی

مهران عاقلی

خدمات
مسعود قمی

مسعود قمی

خدمات
هادی محمدی

هادی محمدی

تاسیسات ( پاره وقت )
یوسف مقرب

یوسف مقرب

تاسیسات ( پاره وقت )