آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رئیس و معاونین

Dr. Ay
دکتر محمد رضا آی
ریاست آزمایشگاه
Dr. ghadiri
دکتر حسین قدیری
معاون اداری و مالی
دکتر غلامعلی حسین زاده
دکتر غلامعلی حسین زاده
معاون پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر غلامعلی حسین زاده
دکتر غلامعلی حسین زاده
معاون پژوهش و فناوری

بایوبانک

دکتر منصور فاتحی
دکتر منصور فاتحی
مسئول بایوبانک نقشه برداری مغز ایران
فتانه پورک پور
فتانه پورک پور
کارشناس بایوبانک (پاره وقت)
بهاره سیاهلو
بهاره سیاهلو
کارشناس بایوبانک (پاره وقت)
کرمی
کرمی

پزشکان

دکتر پگاه وفایی
دکتر پگاه وفایی
مسئول بخش مراقبتهای پزشکی
دکتر رقیه بهاره برزویی
دکتر رقیه بهاره برزویی
پزشک مقیم (پاره وقت)
دکتر ناصر صافی
دکتر ناصر صافی
پزشک مقیم (پاره وقت)
دکتر فاطمه عطاری
دکتر فاطمه عطاری
پزشک مقیم (پاره وقت)

واحد IT و سرور محاسبات سریع (HPC)

دکتر خسروآبادی
دکتر خسروآبادی
مسئول HPC
حسام خرازی
حسام خرازی
مسئول IT
مجید صابری
مجید صابری
کارشناس سرور محاسباتی (پاره وقت)
امیر عباس نژاد
امیر عباس نژاد
کارشناس IT (پاره وقت)
مسجودی
مسجودی

امور آزمایشگاه ها

محسن دادجو
محسن دادجو
مدیر امور آزمایشگاه ها
پریوش پورعباسی
پریوش پورعباسی
مسئول آزمایشگاه های تحریک و سیگنال
رقیه پورعبدالهی
رقیه پورعبدالهی
مسئول بخش MRI
میلاد باستانی
میلاد باستانی
کارشناس MRI (پاره وقت)
مجتبی برزگر
مجتبی برزگر
کارشناس MRI (پاره وقت)
شایان جلیل پور
شایان جلیل پور
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال
(پاره وقت)
مجتبی حاجیان
مجتبی حاجیان
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال
(پاره وقت)
محمدرضا خدایی
محمدرضا خدایی
سپیده خنیوه
سپیده خنیوه
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال
(پاره وقت)
نرگس صادق بیگی
نرگس صادق بیگی
کارشناس آزمایشگاه TMS/TES
مهدی قیاسی
مهدی قیاسی
کارشناس MRI (پاره وقت)
شقایق کریمی
شقایق کریمی
کارشناس آزمایشگاه های سیگنال
محسن کهن پور
محسن کهن پور
کارشناس MRI (پاره وقت)
سوسن کهزاد
سوسن کهزاد
کارشناس آزمایشگاه FNIRS
هنگامه مرزبانی
هنگامه مرزبانی
کارشناس پردازش تصویر (پاره وقت)
وصال موید
وصال موید
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال
(پاره وقت)
فروغ نجفی
فروغ نجفی
کارشناس ثبت و پردازش سیگنال
(پاره وقت)
حمیده وفائیان
حمیده وفائیان
کارشناس MRI (پاره وقت)
عبداله محمدیان
عبداله محمدیان
کارشناس آزمایشگاه ارزیابی شناختی

ترویج و آموزش

هادی فرحمند
هادی فرحمند
مدیر ترویج و آموزش
عبداله محمدیان
عبداله محمدیان
مسئول ارتباط با انجمن های علمی
وحیده واجدی مجرد
وحیده واجدی مجرد
کارشناس ترویج و آموزش (پاره وقت)

معاونت اداری و مالی

Dr. ghadiri
دکتر حسین قدیری
معاون اداری و مالی

امور مالی

سید محسن موسوی
سید محسن موسوی
مدیر امور مالی/سرپرست اداری و پشتیبانی
محمد قربانی
محمد قربانی
مسئول حسابداری
یاسمن خسروی
یاسمن خسروی
کارشناس حسابداری (پاره وقت)
فاطمه کریمی
فاطمه کریمی
کارشناس حسابداری
سید علیرضا گنجی
سید علیرضا گنجی
کارشناس حسابداری(پاره وقت)

ارتباط با مشتری

شیما گلبرگ
شیما گلبرگ
مدیر ارتباط با مشتریان
سالار شبان
سالار شبان
کارشناس مسئول ارتباط با مشتریان
کیهان رستمی
کیهان رستمی
کارشناس ارتباط با مشتریان
مهدیس سادات ذاکری
مهدیس سادات ذاکری
کارشناس ارتباط با مشتریان (پاره وقت)
هانیه قائم پناه
هانیه قائم پناه
کارشناس ارتباط با مشتریان (پاره وقت)
رضا بهرامی گرجی
رضا بهرامی گرجی
مترجم (پاره وقت)
مریم پورقناد
مریم پورقناد
مترجم (پاره وقت)
ندا محمودی
ندا محمودی
مسئول خبرنامه الکترونیکی (پاره وقت)

امور اداری و پشتیبانی

محمدرضا عطایی
محمدرضا عطایی
مسئول امور پشتیبانی
حسن آقاطیب
حسن آقاطیب
کارشناس مسئول امور اداری
حسین حقدوست
حسین حقدوست
واحد انبار
حمید رجبی
حمید رجبی
کارشناس پشتیبانی
مصطفی عاقلی
مصطفی عاقلی
کارشناس پشتیبانی
مهدیه السادات هاشمی
مهدیه السادات هاشمی
کارشناس اداری
مصطفی پیرزیاد
مصطفی پیرزیاد
خدمات
حسن حقدوست
حسن حقدوست
نگهبانی و حراست
محمدطاهر خوش قلب
محمدطاهر خوش قلب
نگهبانی و حراست
میلاد صحرایی
میلاد صحرایی
نگهبانی و حراست
مسعود قمی
مسعود قمی
خدمات
مهران عاقلی
مهران عاقلی
خدمات
هادی محمدی
هادی محمدی
تاسیسات (پاره وقت)
یوسف مقرب
یوسف مقرب
تاسیسات (پاره وقت)

دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

زهرا قدیری
زهرا قدیری
مسئول روابط عمومی
ماهک اصولی
ماهک اصولی
امور شبکه های اجتماعی
فرناز میثاقی فرد
فرناز میثاقی فرد
کارشناس دفتر ریاست

مدیریت برنامه، بودجه و تضمین کیفیت

علیرضا مظلومین
علیرضا مظلومین
مسئول برنامه، بودجه و تضمین کیفیت
وحیده رادفر
وحیده رادفر
کارشناس برنامه، بودجه و تضمین کیفیت