FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

ماهیت کارگروه ها

ساختار مدیریتی اجرایی شاخه دانشجویی بر اساس فعالیت کارگروه ها بنا نهاده شده است. مجموعه این کارگروهها با راهبری هسته مدیریت و هماهنگی و اجرای مسئول اجرایی به پیش می رود. با توجه به اینکه حمایت و برگزاری جلسات کارگروه ها از طرف آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز بوده و این آزمایشگاه یکی از مجهزترین مراکز تحقیقاتی پیشرفته در حیطه نقشه برداری مغز است از این رو فرصت مناسبی برای دانشجویان فراهم شده است تا در راستای فعالیت در کارگروه بتوانند از مزایای تخصصی آزمایشگاه بهره مند شوند. این آزمایشگاه با حمایت معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری امکانات بی بدیلی را در راستای پیشرفت علم، در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.

برنامه های در نظر گرفته شده برای کارگروه های مختلف به صورت زیر است:

کتابخوانی:

در این نشست های علمی کتابخوانی، مطالعه دسته جمعی از منابع مختلف و متناسب با علایق افراد جهت مطالعه در زمنه های تخصصی مختلف صورت می گیرد. برگزاری این نشست ها توسط اعضای کارگروه بوده و در هر جلسه مسئولیت ارائه با یکی از اعضاست.

ژورنال کلاب:

محتوای جلسات ژورنال کلاب بر اساس مقالات منتخب هر کارگروه بوده و در هر جلسه توسط یکی از اعضا ارائه خواهد شد. این جلسات با هدف بررسی عناوین به روز در زمینه های مختلف در جهت بررسی ایده ها و روش ها برگزار خواهند شد.

سخنرانی علمی:

در سخنرانی های علمی از اساتید مطرح در هر حیطه دعوت می شود تا در زمینه های مرتبط بین فعالیت آن کارگروه ها با نقشه برداری مغز، سخنرانی داشته باشند..

کارگاه‌های آموزشی:

این کارگاه ها با هدف افزایش مهارت های عملی دانشجویان و با همکاری دانشجویان با تجربه در زمینه های مختلف نقشه برداری مغز توسط دانشجویان مقاطع تکمیلی و یا اساتید مربوطه برگزار می شود.

مسابقات دانشجویی:

با هدف سنجش دانسته های دانشجویان و مهارت آنان و همچنین افزایش انگیزه شرکت در برنامه های مختلف، مسابقات دانشجویی بصورت هرچند وقت یکبار برگزار گردیده و به افراد برتر جوایزی اهدا می گردد.

اردوهای علمی تفریحی:

حضور در اردوهای علمی تفریحی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران، علاوه بر تبادل آرای علمی و گفتگوهای تخصصی، فعالیتی نشاط انگیز و گامی مناسب در جهت افزایش سلامت جسمانی و روانی شرکت کنندگان می باشد.

معرفی کارگروه های مختلف شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

کارگروه نوروفیزیولوژی

نوروفیزیولوژی شامل شاخه ای از فیزیولوژی و علوم اعصاب می باشد که به بررسی عملکرد های سیستم عصبی می پردازد. کارگروه نوروفیزیولوژی در آبان ماه 1397 با هدف فعالیت در زمینه های مربوطه، به همت اعضای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایجاد شد. رویکرد اصلی این کارگروه پژوهش و فعالیت در حیطه علوم اعصاب از نگاه زیست شناختی است. به طور کلی فعالیت های این کارگروه بیشتر مرتبط با دانشجویان علوم پزشکی، داروسازی، فیزیولوژی و زیست شناسی سلولی و مولکولی می باشد اما از تمامی علاقه مندان به این زمینه دعوت می شود تا دربرنامه های این کارگروه شرکت کنند.

اهداف کارگروه نوروفیزیولوژی

 • ترویج و توسعه نقشه برداری مغز در زمینه نوروفیزیولوژی
 • مطالعه مبانی نوروفیزیولوژی
 • پژوهش در زمینه های تخصصی مربوطه

کارگروه نوروسایکولوژی

عصب‌روانشناسی یا نوروسایکولوژی، گرایشی از دانش علوم شناختی است که به مطالعه تأثیراتی می‌پردازد که ساختار و عملکرد مغز در شکل گیری فرایندهای روانشناختی و رفتاری ایجاد می‌کند. موضوع عصب روانشناسی، بررسی چگونگی تعامل رفتار و شناخت در مغز به ویژه با نگاه بالینی است و به همین دلیل اشتراکاتی را با عصب‌شناسی رفتاری و روانپزشکی پیدا می‌کند.

اهداف کارگروه نوروسایکولوژی

 • مرجعیت دانشجویی در حوزه نوروسایکولوژی
 • اشاعه بهره‌گیری از ابزارهای نوین تصویر برداری از مغز در مطالعات مختلف
 • ایجاد بسترهای مناسب آموزشی و پژوهشی در این حیطه

کارگروه نورومارکتینگ

یکی از مباحث مهم در عملکرد مصرف کننده، درک چگونگی تصمیم گیری مصرف کنندگان می باشد که همیشه مورد توجه محققان، بازاریان و مدیران صنعتی است. بازاریابی عصبی شاخه ي جدیدی از تحقیقات بازاریابی است که به مطالعه ي بررسی پاسخ مؤثر حسی، شناختی و عاطفی محرک های بازاریابی مصرف کنندگان می پردازد. محققان با استفاده از فن آوری هایی مانند تصویربرداری با تشدید مغناطیسی و روش های ردیابی چشم به اندازه گیری تغییرات در فعالیت مغز می پردازند که به درک بهتر ما از چگونگی تصمیم گیری مصرف کنندگان و اینکه چه بخشی از مغز در تصمیم گیری آن ها دخالت دارد کمک می کند. با توجه به نوین بودن شاخه نورومارکتینگ در دنیا دیگر نمی توان از این علم میان رشته ای به سادگی چشم پوشید و شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز سعی دارد تا در راستای ارتقای این دانش کاربردی، فعالیت کند.

اهداف کارگروه نورومارکتینگ

 • تبیین مفهوم بازاریابی عصبی و بررسی جنبه های کاربردی آن
 • آشنایی با تجهیزات مورد استفاده در نورومارکتینگ از جمله: سیستم تشخیص چهره، سیستم ردیابی حرکت چشم، پردازش سیگنال الکتروانسفالوگرافی و ....
 • ارائه ی پاسخ های علمی به پرسش های حوزه نورومارکتینگ
 • بررسی و واکاوی پروژه های علمی اجرا شده در حوزه نورومارکتینگ
 • دعوت از افراد خبره در این حوزه جهت تبادل دانش

کارگروه علوم اعصاب محاسباتی

علوم اعصاب محاسباتی مطالعه عملکرد مغز در پردازش خصوصیات ساختاری است که سیستم عصبی را تشکیل می‌دهند می‌باشد. از جمله زمینه‌های علمی وسیع و گسترده بین رشته‌ای که شاخه‌های علمی متنوّعی همچون علوم اعصاب، علوم شناختی، روانشناسی، علوم رایانه، فیزیک، نظریه اطلاعات و ریاضیات کاربردی را به همدیگر پیوند می‌دهد. علوم اعصاب محاسباتی مجزا از ارتباط گرایی روانی و از نظریه‌های رشته‌هایی مانند یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی، سیستم‌های دینامیکی و تئوری یادگیری محاسباتی است که در آن بر توصیف از سلول‌های عصبی عملکردی و بیولوژیکی واقعی (و سیستم عصبی) و فیزیولوژی خود و مسائل یادگیری تأکید دارد. این مدل ضبط ویژگی‌های ضروری از سیستم بیولوژیکی در چند مقیاس فضایی-زمانی، از جریان‌های غشاء و فرآیندهای غشایی، پروتئین‌ها، و اتصال شیمیایی به نوسانات شبکه، معماری ستونی و توپوگرافی، و یادگیری و حافظه است.

اهداف کارگروه علوم اعصاب محاسباتی

 • تبیین مفهوم علوم اعصاب محاسباتی و بررسی جنبه های کاربردی آن
 • مطالعه مبانی علوم اعصاب محاسباتی
 • پژوهش در زمینه های تخصصی مربوطه

کارگروه علوم اعصاب شناختی

علوم اعصاب شناختی به بررسی عملکردهای مغزی در سطوح مختلف مغز از سطوح مولکولی تا سطوح بالاتر شبکه های عصبی مغزی می پردازد که می تواند از مطالعات آزمایشگاهی تا شبیه سازی های کامپیوتری متغیر باشد. سوالات بنیادین و فلسفی مهمی در حوزه ی علوم اعصاب شناختی نظیر "آگاهی" و مسأله ی ذهن-بدن مطرح است؛ همچنین سوالات کاربردی فراوانی در حوزه ی علوم اعصاب شناختی وجود دارد که میتواند خدمتی بزرگ به بشریت انجام دهد. این خدمت می تواند برای اختلالات و معلولیت های مختلف حیطه مغز و اعصاب و همچنین تقویت عملکرد افراد سالم بکار گرفته شود. همچنین با به کارگیری دانش "علوم اعصاب شناختی" در ایجاد و گسترش فناوری های نوین ، انقلاب بزرگی به پا خواهد شد؛ رویارویی انسان با هوش مصنوعی و ساخت مغز مصنوعی می تواند نمونه ای از این موارد باشد.

اهداف کارگروه علوم اعصاب شناختی

 • معرفی و آشنایی با روش های نقشه برداری مغز در جهت تحقیقات مربوط به علوم اعصاب شناختی
 • ایجاد شبکه ای انسانی متشکل از پژوهشگران، دانشجویان و علاقه مندان به حوزه علوم اعصاب شناختی برای مطالعات شبکه ای مغز، ایده پردازی و هم افزایی دانش
 • مطالعه متون اصلی و مقالات به روز علوم اعصاب شناختی
 • آشنایی با سوالات بنیادین علوم اعصاب شناختی ، روش ها ، رویکرد ها و طرح مسائل اصلی این حوزه
 • ایجاد بستری مناسب برای کاربردی سازی علوم اعصاب شناختی در فناوری های همگرا با رویکردی خلاقیت محور
 • بررسی علمی و کاربردی دو حوزه ی علوم اعصاب شناختی و هوش مصنوعی با محوریت نقشه برداری مغز

کارگروه نورواسپرت

نورو اسپرت نام کارگروهی است که با هدف مطالعه و تحقیق در زمینه ی روانشناسی ورزشی راه اندازی شده است. روانشناسی ورزشی گرایشی میان رشته ای است که ترکیبی از علوم اعصاب، روانشناسی و دانش تربیت بدنی است. این کارگروه در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ با هدف فعالیت در زمینه های مربوط با همت اعضای شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران ایجاد شد.

رویکرد اصلی این کارگروه پژوهش روی مطالعات نوین در حوزه‌های مرتبط با روانشناسی ورزشی است که میتواند شامل مراحل زیر باشد:

 1. بررسی تاثیرگذاری فعالیت های بدنی بر عملکرد مغز و اعصاب
 2. بررسی تاثیرگذاری عملکرد مغز بر کیفیت فعالیت های بدنی
 3. بررسی مطالعات انجام شده مربوط به اثرگذاری روش های حیطه علوم شناختی و مغز مانند نوروفیدبک و تحریک مغزی در جهت ارتقای عملکرد ورزشکاران
 4. مداخلات درمانی بر روی جامعه¬ی ورزشکاران

اهداف کارگروه نورواسپرت

 • توسعه و شناساندن نحوه تاثیرگزاری دانش مغز و شناخت بر عملکرد مطلوب ورزشی
 • ترجمه مطالب علمی به روز
 • پژوهش در حیطه نورواسپرت

کارگروه مولتی مدیای نقشه برداری مغز

لزوم توسعه و ترویج دانش و اخبار مروبط به دنیای نقشه برداری مغز و همچنین معرفی فعالیت های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز، باعث ایجاد کارگروهی مختص به فعالیت های مروبط به تولید خبر علمی و ترویجی گردید. این کارگروه با معرفی یافته های علمی نوین درسرتاسر دنیا و تلخیص و ترجمه آن سعی بر انتقال دانش به روز نقشه برداری مغز به مخاطبان خود را دارد. همچنین تهیه اخبار شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز جهت اطلاع رسانی و ساماندهی مشتاقان به همکاری در این شاخه، بر عهده این کارگروه است.

اهداف کارگروه مولتی مدیا:

 • تهیه خبرهای به روز نقشه برداری مغز
 • تهیه اخبار از فعالیت های شاخه دانشجویی
 • تهیه مولتی مدیای نقشه برداری مغز جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی

کارگروه اجرایی

این کارگروه با هدف افزایش مهارت های اجرایی و تقویت مهارت های ارتباطی در اجتماعات تخصصی تشکیل شده است. اعضای این کارگروه با همکاری در رویدادهای تخصصی نقشه برداری مغز، سعی بر افزایش کیفیت و بازدهی این رویداد ها را دارند. این فعالیت ها فرصتی را برای این دانشجویان به وجود می آورد تا بتوانند با فراز و نشیب های یک رویداد علمی آشنا شده و از طرفی با متخصصین حاضر در آن رویداد به تعامل بپردازند. همچنین حضور در تیم اجرایی برخی از این رویدادها میتواند در سابقه علمی اجرایی آنان لحاظ گردد.

اهداف کارگروه اجرایی

 • همکاری در در رویدادهای علمی مانند سمپوزیوم ها، همایش ها، سمینار ها، کارگاه ها و نشست های علمی
 • همکاری در انتشار خبرهای ترویجی و تولید پوستر
 • برگزاری رویدادهای علمی مانند بازدید از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و کارگاه ها