FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

گزارش فعالیت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

جدول فعالیت ها

نام کارگروه تعداد جلسات تا پایان سال 97 تعداد جلسات 6 ماه نخست سال 98 نفرات تعداد کل جلسات
علوم اعصاب شناختی 2 3 75 5
علوم اعصاب محاسباتی 4 1 18 5
نوروفیزیولوژی 5 3 82 8
نوروسایکولوژی 5 2 43 7
نورومارکتینگ 2 5 94 7
نورواسپرت 2 5 117 7
مهندسی عصبی 0 2 9 2
مجموع 20 21 438 41

فعالیت های ترویجی:

عمده فعالیت های ترویجی این شاخه به صورت زیر است:

همکاری در رویدادهای علمی:

 1. همکاری در امور اجرایی دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران 2018 و برپایی غرفه دانشجویی نقشه برداری مغز در این سمپوزیوم
 2. همکاری در امور اجرایی سومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران 2019 و برپایی غرفه دانشجویی نقشه برداری مغز در این سمپوزیوم
 3. برگزاری دومین نشست سالیانه شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران
 4. برگزاری نشست دانشجویی ماهیانه نقشه برداری مغز: 6 نشست
 5. همکاری در امور اجرایی سمینار استان همدان
 6. همکاری در امور اجرایی سمینار استان سیستان و بلوچستان
 7. برگزاری کارگاه مبانی نقشه برداری مغز
 8. کارگاه دو روزه مبانی علوم شناختی و مغز
 9. برگزاری نشست هم اندیشی بخش پژوهشی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران
 10. همکاری در برگزاری کارگاه آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک fNIRS
 11. همکاری در امور اجرایی مدرسه تابستانه نقشه برداری علوم شناختی و مغز
 12. همکاری در برگزاری برنامه دانش آموزی مشهد
 13. برگزاری مسابقه علمی دانشجویی در کنار رویدادهای علمی: 2 مورد
 14. انجام هماهنگی های مربوط به بازدید از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز: 2 مورد
 15. برگزاری اردوی علمی تفریحی: 2 مورد
 16. همکاری در اجرای همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی

تولید خبر علمی و پوستر

 1. تولید خبرهای علمی: بیش از 50 مورد
 2. تولید محتوای علمی نشست های دانشجویی: 6 مورد
 3. همکاری در تهیه پوسترهای مربوط به رویدادای علمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز: بیش از 40 مورد
 4. تهیه فیلم مرتبط با نقشه برداری مغز
 5. تهیه برخی محتواهای مربوط به شبکه های اجتماعی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مجموع کل رویدادهای برگزار شده در 6 ماه نخست 98: یازده رویداد