آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه پژوهشی روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای (rTMS) در درمان

زمان 6 مهر ماه 97 – ساعت 9 الی 17
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 2 نفر
هزینه ثبت نام 150,000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری گروه آتیۀ درخشان ذهن برگزار می کند:

کارگاه پژوهشی روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای (rTMS) در درمان

در این دورۀ آموزشی سعی می‌شود در ابتدا در مورد تاریخچۀ ظهور روش‌های تحریک مغزی و نحوۀ اثرگذاری آن صحبت شود. سپس به بررسی نقش پارامترهای تحریک مغناطیسی مغز(TMS)  از قبیل فرکانس، مکان تحریک، تعداد کل پالس‌ها پرداخته و انواع تکنیک‌های ارائۀ تحریک مغناطیسی مغز تشریح می‌شوند. در ادامه مروری بر انواع دستگاه‌های مختلف خواهد شد و مزایای هر کدام برای استفاده در مراکز درمانی روانپزشکی بررسی خواهند شد. همچنین مواردی که بایستی برای استفاده ایمن این درمان در نظر گرفته شوند، توضیح داده خواهد شد. به صورت جزئی پروتکل‌های درمانی رایج در هر اختلال روانپزشکی بررسی خواهند شد و در پایان شرکت کنندگان با نحوۀ تعیین آستانۀ حرکتی آشنا خواهند شد.

اهداف کارگاه:

  • آشنایی متخصصان مغز و اعصاب با کاربرد روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای در بازتوانی عصبی
  • آشنایی روانپزشکان با کاربرد روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای در درمان اختلالات روانپزشکی

نتایج مورد انتظار:

  • آشنایی با تاریخچه و مکانیسم عمل TMS
  • آشنایی با پارامترهای تحریک TMS: فرکانس، شدت ، فواصل بین تحریک و مکان تحریک
  • آشنایی با انواع تکنیک های ارائۀ TMS (paired pulse/theta burst/single pulse/rTMS)
  • آشنایی با تجهیزات TMS
  • آشنایی با چارچوب ایمنی کار با TMS
  • آشنایی با کاربردهای بالینی TMS در اختلالات روانپزشکی به خصوص اختلالات خلقی
  • نحوۀ تعیین کردن آستانۀ حرکتی

مدرسان:

دکتر رضا رستمی

دکتر رضا کاظمی

 

زمان: 6 مهر ماه 97 – ساعت 9 الی 17

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

ظرفیت: 19 نفر

 

هزینۀ کارگاه: 150 هزار تومان

با 50% تخفیف ویژۀ شرکت کنندگان در سمپوزیوم: 75 هزار تومان

 

توجه مهم: لطفاً هنگام پرداخت اینترنتی، قبل از تأیید پرداخت، مبلغ قابل پرداخت را چک نمایید. در موارد تخفیف، چنانچه مبلغ بدون تخفیف واریز شده باشد، عودت هزینه انجام نخواهد شد.