FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (36)

تعیین MT با استفاده از نرم افزار در این روش شما ابتدا روش تخمین را انتخاب ‌می‌کنید که بالای صفحه سمت راست به ترتیب:

تعیین MT با استفاده از نرم افزار

در این روش شما ابتدا روش تخمین را انتخاب ‌می‌کنید که بالای صفحه سمت راست به ترتیب:

بدون اطلاعات پیشین، بین 20 تا 80 درصد خروجی دستگاه، اصلاح یک تخمین آستانه خام و تایید یک برآورد خوب آستانه را انتخاب می‌نماییم. طبق انتخاب ما نرم‌افزار ممکن است یک مقدار اولیه از ما درخواست نماید که آن را وارد می‌کنیم، یا یک مقدار اولیه پیشنهاد نماید که ازین به بعد ما با تحریک مغناطیسی ناحیه موتور دست و مشاهده دست یا سیگنال MEP، اگر در این شدت پاسخ مثبت بود یعنی حرکت وجود داشت یا MEP>50µV باشد دکمه Y کیبورد و اگر پاسخ منفی بود دکمه N کیبورد را می‌فشاریم. در این صورت با استفاده از پاسخ های شما نرم‌افزار هربار یک شدت جدید پیشنهاد میدهد تا به شدت آستانه مورد نظر نزدیک شوید و بتوانید با کمترین پالس، بهترین تخمین را داشته باشید.

اگرچه این موضوع به انتخاب دقیق ناحیه حرکتی برمی‌گردد که سیستم 20-10 باید خوب اجرا شود.


تعیین MT با استفاده از نرم افزار

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading