آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه عملی آمار در محیط نرم افزار R روش های کاربردی در علوم شناختی

زمان 13-15 تیر 1397
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 5 نفر
هزینه ثبت نام 450,000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند:

کارگاه عملی آمار در محیط نرم افزار R روش های کاربردی در علوم شناختی

 

در این کارگاه مبانی تئوری روشهای آماری کاربردی در علوم شناختی تشریح و همزمان در محیط نرم افزار R پیاده سازی می شود.
چیدمان کارگاه و مباحث مناسب مخاطبی است که دانش برنامه نویسی نداشته و با مفاهیم آمار زیستی، آشنایی نسبی دارد.
در پایان کارگاه انتظار می رود، دانش آماری شرکت کننده تقویت شود، مقدمات کارکردن با نرم افزار R را یاد گرفته و در مسیر پیشرفته شدن در کاربری از این نرم افزار قرار گیرد.   

حضور در این کارگاه به متخصصان و دانشجویان رشته های علوم شناختی، پزشکی و روانشناسی توصیه می شود.  سرفصل ها:

برنامه نویسی ابتدایی در R
کارکردن با نمودار ها در R
آمار توصیفی و استنباطی
توزیع های آماری
آزمونهای پارامتری و ناپارامتری
آزمونهای چند متغیره
تئوری تشخیص سیگنال
تحلیل رگرسیون و همبستگی
روشهای تقلیل فضایی


مدرسان:

دکتر سیدحامد سید علائی(IPM)
دکتر عطیه سرابی(IPM)
دکتر حسین وهابی(IPM)
دکتر سیده شیما سیدعلائی(IPM)
مجید صابری(IPM/SBU

 

هزینه ثبت نام: 450 هزار تومان

هزینه با 50% تخفیف دانشجویی: 225 هزار تومان

ظرفیت: 20 نفر

زمان: پنجشنبه 15-13 تیر 1397

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 

  • توجه مهم : لطفا هنگام پرداخت اینترنتی، قبل از تایید پرداخت، مبلغ قابل پرداخت را چک نمایید . در موارد تخفیف ، چنانچه مبلغ بدون تخفیف واریز شده باشد؛ عودت هزینه انجام نخواهد شد.