آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing

زمان پنجشنبه 14 تیر 97
مکان nbml
ظرفیت باقیمانده 0 نفر
هزینه ثبت نام 150,000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری گروه علمی داج برگزار می کند:

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing

مدرس بخش تئوری: خانم دکتر آناهیتا خرمی

مربیان بخش عملی: گروه علمی داج

 

سرفصل هایی که در کارگاه تدریس خواهد شد:

1. تولد و بیوگرافی نورومارکت

2. عجز روشهای پیشین تحقیقات در نشان دادن بعضی توانمندیهای هوشمند انسان

3. ابزارهای مطالعاتی و بیومتری در نورمارکت

4. نورومارکت حسی(sensory marketing)

5. نورومارکت و مغز ناخودآگاه

6. نورومارکت و مغز و توجه، حافظه

7. نورومارکت و تصمیم گیری و هیجان افسوس باخت!!!gain and loss) )

8. نورمارکت و تبلیغات و برند (چرا چگون کمپین های تبلیغاتی شکست می خورند)

9. نورومارکت وبسته بندی و طراحی(neuroaesthetic join to neuromarket)

10. نورومارکت و رسانه

11. حوزه ها و شرکت های معرف نورومارکت تجاری

12. نورومارکت و مذاکره و توافق با مشتری

13. نوروساینس و زیر ساخت های عصبی اعتماد

14. اخلاق در نورومارکت

15. تجارت جدید در پیوند با نوروی جدید

16. بخش عملی :ثبت ترکیبی و سنکرون EEG+ Eye tracker+GSR+Face reader

هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان

هزینه با 50% تخفیف دانشجویی: 75 هزار تومان

ظرفیت: 20 نفر

زمان: پنجشنبه 14 تیر 1397

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 

  • توجه مهم : لطفا هنگام پرداخت اینترنتی، قبل از تایید پرداخت، مبلغ قابل پرداخت را چک نمایید . در موارد تخفیف ، چنانچه مبلغ بدون تخفیف واریز شده باشد؛ عودت هزینه انجام نخواهد شد.