آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه یک روزه کاربرد ردیاب چشمی نورومارکتینگ - مشهد

زمان دوشنبه 17 اردیبهشت 1397
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 24 نفر
هزینه ثبت نام 200,000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری گروه علمی داج برگزار می کند:

کارگاه یک روزه کاربرد ردیاب چشمی نورومارکتینگ

مدرس بخش تئوری : دکتر علی بنیادی نایینی
بخش عملی: گروه علمی داج

سرفصل هایی که در کارگاه تدریس خواهد شد:

 • 1. تولد و بیوگرافی نورومارکت
 • 2. عجز روشهای پیشین تحقیقات در نشان دادن بعضی توانمندیهای هوشمند انسان
 • 3. ابزارهای مطالعاتی و بیومتری در نورمارکت
 • 4. نورومارکت حسیsensory marketing))
 • 5. نورومارکت و مغز ناخودآگاه
 • 6. نورومارکت و مغز و توجه، حافظه
 • 7. نورومارکت و تصمیم گیری و هیجان افسوس باخت!!!gain and loss))
 • 8. نورمارکت و تبلیغات و برند (چرا چگون کمپین های تبلیغاتی شکست می خورند)
 • 9. نورومارکت وبسته بندی و طراحی(neuroaesthetic join to neuromarket)
 • 10. نورومارکت و رسانه
 • 11. حوزه ها و شرکت های معرف نورومارکت تجاری
 • 12. نورومارکت و مذاکره و توافق با مشتری
 • 13. نوروساینس و زیر ساخت های عصبی اعتماد
 • 14. اخلاق در نورومارکت
 • 15. تجارت جدید در پیوند با نوروی جدید
 • 16. بخش عملی :ثبت ترکیبی و سنکرون EEG+ Eye tracker+GSR+Face reader
 • زمان: دوشنبه 17 اردیبهشت 1397
  مکان: دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
  هزینه ثبت نام: ۲۰۰ هزار تومان
 • (با ۵۰% تخفیف دانشجویی: ۱۰۰ هزار تومان)
  ظرفیت: 25 نفر

شماره حساب جهت واریز هزینه:

4283511613 بانک تجارت بنام محمد کلثومیان

 • توجه مهم : در موارد تخفیف ، چنانچه مبلغ بدون تخفیف واریز شده باشد؛ عودت هزینه انجام نخواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 09355137411 و 09034881203 تماس حاصل نمایید.