آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

international school) fMRI from Task Design to Practice of Data Acquisition and Analysis)

زمان سه شنبه 27 فروردین 1398
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 25 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار میکند:

international school:
fMRI from Task Design to Practice of Data Acquisition and Analysis
     

 مدرسین:

دکتر حمید سلطانیان زاده

دکتر غلامعلی حسین زاده

دکتر الهه یارقلی

دکتر زارع صادقی

دکتر محمدرضا ناظم زاده

دکتر آیدین تقی لو

مهندس ضرغامی

مهندس خدایی

سرفصلها :

 

Basic of BOLD-fMRI

Practice of fMRI Data Acquisition

Hands on fMRI Analysis ( Processing )

Resting state fMRI(rsfMRI)

Hands on Connectivity Analysis

 

 

 

زمان: 27 الی 29 فروردین 98   ساعت : 9
مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز