آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه نگرش سیبرنتیک در پردازش اطلاعات سیگنال های مغزی

زمان ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 8 نفر
هزینه ثبت نام 100,000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند:

کارگاه نگرش سیبرنتیک در پردازش اطلاعات سیگنال های مغزی

مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی، مهندسی و فیزیک پزشکی

ظرفیت کارگاه: ۲۰ نفر

مدرس: دکتر قاسم صادقی بجستانی- عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)- محمدجواد درویشی- کارشناس بخش پردازش سیگنال آزمایشگاه

سرفصل هایی که در کارگاه تدریس خواهد شد:

  • سیبرنتیک چیست؟
  • منظور از نگرش سیبرنتیک در پردازش سیگنال حیاتی چه میباشد؟
  • اطلاعات حیاتی چه فرقی با اطلاعات شنونی دارد؟
  • منظور از کل نگری و جزء نگری در پردازش سیگنال چیست؟
  • معرفی تفصیلی ابزارهای جزء نگر و کل نگر در پردازش سیگنال
  • مثال های کاربردی پردازش سیگنال EEG با رویکرد سایبرنتیکی به صورت عملی

زمان: پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶- از ساعت ۸ الی ۱۶

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

هزینه ثبت نام : ۲۰۰۰۰۰ تومان
( با 50 درصد تخفیف آزمايشگاه ملی نقشه برداری مغز : 100000 تومان )

(هزینه برای شرکت کنندگان در سمپوزیوم : 60 هزار تومان )

واریز هزینه کارگاه به شماره حساب 104319742 بانک تجارت به نام آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز.

شماره شباي حساب آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز:

IR360180000000000104319742