آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

معرفی سیستم کنترل "توجه" در انسان از دیدگاه عصب-شناختی و مدل های محاسباتی

زمان پنجشنبه 21 تیر 1397
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 5 نفر
هزینه ثبت نام 150,000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار میکند:

معرفی سیستم کنترل "توجه" در انسان از دیدگاه عصب-شناختی و مدل های محاسباتی

مدرس: دکتر گلناز بغدادی

فهرست عناوین کارگاه:

  • تعریف سیستم کنترل "توجه"
  • عوامل درگیر در سیستم کنترل توجه در مغز:
  • معرفی انواع توجه
  • نقش توجه در توابع مختلف شناختی و حرکتی
  • راهکارهای کلی مؤثر در بهبود عملکرد سیستم توجه
  • معرفی بازی های کامپیوتری مطرح در این زمینه
  • تأثیر تحریک الکتریکی و مغناطیسی بر عملکرد سیستم کنترل توجه
  • ارتباط بین توجه و سیگنال های مغزی
  • معرفی مدل های مفهومی و محاسباتی ارائه شده از نحوه عملکرد سیستم کنترل توجه

مخاطبین: دانش اموزان دبیرستانی، دانشجویان رشته های مرتبط با حوزه های علوم اعصاب شناختی، دانشجویان رشته های مهندسی، افراد علاقه مند به حوزه علوم اعصاب شناختی و محاسباتی

مدت زمان: 8 ساعت (یک روز)

زمان: پنجشنبه 21 تیر 1397

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

هزینه ثبت نام: 150,000 تومان

با 50% تخفیف آزمايشگاه ملی نقشه برداری مغز: 75,000 تومان

توجه مهم : لطفا هنگام پرداخت اینترنتی، قبل از تایید پرداخت، مبلغ قابل پرداخت را چک نمایید . در موارد تخفیف ، چنانچه مبلغ بدون تخفیف واریز شده باشد؛ عودت هزینه انجام نخواهد شد.