آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing

زمان 27 تیر ماه 98
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 26 نفر
هزینه ثبت نام 150,000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری گروه علمی داج برگزار می کند:

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing

مدرس بخش تئوری: خانم دکتر آناهیتا خرمی

 

سرفصل هایی که در کارگاه تدریس خواهد شد:

1. تولد و بیوگرافی نورومارکت

2. عجز روشهای پیشین تحقیقات در نشان دادن بعضی توانمندیهای هوشمند انسان

3. ابزارهای مطالعاتی و بیومتری در نورمارکت

4. نورومارکت حسی(sensory marketing)

5. نورومارکت و مغز ناخودآگاه

6. نورومارکت و مغز و توجه، حافظه

7. نورومارکت و تصمیم گیری و هیجان افسوس باخت!!!gain and loss) )

8. نورمارکت و تبلیغات و برند (چرا چگون کمپین های تبلیغاتی شکست می خورند)

9. نورومارکت وبسته بندی و طراحی(neuroaesthetic join to neuromarket)

10. نورومارکت و رسانه

11. حوزه ها و شرکت های معرف نورومارکت تجاری

12. نورومارکت و مذاکره و توافق با مشتری

13. نوروساینس و زیر ساخت های عصبی اعتماد

14. اخلاق در نورومارکت

15. تجارت جدید در پیوند با نوروی جدید

16. بخش عملی :ثبت ترکیبی و سنکرون EEG+ Eye tracker+GSR+Face reader

هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان

هزینه با 30% تخفیف دانشجویی: 105 هزار تومان

ظرفیت: 30 نفر

زمان: 27 تیر ماه 98 

ساعت: 9 الی 17

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز