آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه یک روزه آشنایی با روش ردیابی چشم

زمان 22 آذر 1397 - ساعت 9 الی 17
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده -1 نفر
هزینه ثبت نام 150,000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار میکند:

کارگاه یک روزه آشنایی با روش ردیابی چشم

اطلاعات بصری گسترده ای که از طریق دستگاه های ردیابی چشم در اختیار محققان قرا می گیرد، این سیستم ها را به یکی از مهمترین ابزارهای تحقیقاتی در حوزه رفتار و تصمیم گیری تبدیل کرده است. ردگیری مسیر نگاه شخص و حتی تغییر سایز مردمک، اطلاعات ارزشمندی درباره حضور، توجه، تمرکز و سایر حالات ذهنی و شناختی شخص میدهند که می تواند سبب بینش عمیقی از رفتار انسانی گردد.

مدرس:

 دکتر جواد حاتمی (دانشیار دانشگاه تهران)

دکتر مهدی زاهدی نوقابی (دانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد)

اهداف برگزاری کارگاه:

 • آشنایی متخصصان حوزه بررسی رفتار کاربر با مباحث نظری و کاربردی ردیابی چشم
 • آشنایی با چگونگی طرح‌ریزی و پیاده‌سازی یک آزمایش ردیابی چشم
 • آشنایی با شیوه تحلیل و استنباط از شیوه نگاه کردن
 • آشنایی با زمینه‌های کاربردی استفاده از ردیابی چشم در مطالعات انسان مدار

سرفصل های کارگاه:

 1. پردازش اطلاعات در انسان
 • ویژگی‌های ادراکی پایین به بالا
 • فرایندهای شناختی بالا به پایین
 1. حافظه های انسان
 • حافظه (انباره) حسی
 • حافظه (انباره) کوتاه مدت
 • حافظه (انباره) بلند مدت
 1. توجه دیداری
 • سامانه بینایی
 • انواع دیدن
  • کانون
  • فراکانون
  • پیرامون
 1. حرکات چشم
 • پردازش داده ها
 • خیره شدن
 • پرش
 • مسیر پیمایش
 • پلک زدن و اندازه مردمک
 1. ردیابی چشم و ردیاب چشمی
 • سنجه های حرکات چشم
  • حرکات فضایی چشم
  • حرکات زمانی چشم
 • انواع دستگاه های ردیاب چشمی
 • چگونگی اجرای آزمون ردیاب چشمی
  • مراحل پیش از انجام آزمایش
  • مراحل حین انجام آزمایش
  • مراحل پس از انجام آزمایش
 1. روش‌های پژوهش مکمل
 • روش های کلامی و شفاهی
 • ثبت های همزمان از طریق سایر دستگاه های سنجش
 1. زمینه ها و چشم‌اندازهای استفاده از ردیاب چشمی
 • اختلالات شناختی
 • خواندن
 • تعامل انسان رایانه
 • بازاریابی عصب پایه

زمان: 22 آذر 1397، 8 ساعت

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان

(هزینه با 50% تخفیف دانشجویی: 75 هزار تومان )

 

واریز هزینه ثبت نام از طریق :

شماره حساب : 4001101203025629

شماره شبا: IR800100004001101203025629

به نام وجوه درآمد اختصاصی، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 

توجه :  لطفا پس از واریز هزینه تصویر فیش واریزی خود را در قسمت آپلود فیش واریزی آپلود نمایید.