آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه MRI

زمان 23 و 24 خرداد ماه 1397
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 6 نفر
هزینه ثبت نام 150,000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند:

کارگاه MRI

 

کارگاه متوسطه MRI  شامل: اشنایی با اصول تشکیل تصویر MRI، اصول تصویربرداری سریع MRI و توالی پالسهای مربوطه، پرتوکولهای MRI و کاربردهای پزشکی با تاکید بر تصویربرداری دیفیوژن، پرفیوژن و اسپکتروسکوپی مغناطیسی

به همراه آموزش عملی تصویربرداری

 

مخاطبین: دانشجویان رشته های پزشکی، مهندسی و فیزیک پزشکی

 

ظرفیت کارگاه:  20 نفر

 

هدف از این کارگاه ایجاد اشنایی و مهارت اولیه کار با دستگاه MRI به همراه یادگیری اصول تئوری دستگاه می باشد. از این رو ظرفیت محدودی برای کارگاه در نظر گرفته شده است.

 

مدرسین:

دکتر محمدرضا ناظم زاده، هیات علمی علوم پزشکی تهران و مشاور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 بخش عملی:  مجتبی برزگر، کارشناس ارشد فیزیک پزشکی، کارشناس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 

 سرفصل هایی که در کارگاه تدریس خواهد شد:

مقدمه ای بر اصول تصویربرداری MRI ، اصول ایجاد کنتراست بافتها و توالی پالسهای متداول

توالی پالسهای سریع Fast Gradient Echo

توالی پالسهای سریع Echo Planar Imaging

  Diffusion MRI

  Dynamic Contrast Enhancement MRI

MR Spectroscopy

 

بخش عملی:

تصویربرداری عملی Diffusion MRI و MR Spectroscopy

 

 

زمان: 23 و 24 خرداد ماه 1397 از ساعت 8:30  تا 12:30

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 

هزینه ثبت نام: 150000 تومان

 با پنجاه درصد تخفیف آزمايشگاه ملی نقشه برداری مغز : 75000 تومان

  • توجه مهم : لطفا هنگام پرداخت اینترنتی، قبل از تایید پرداخت، مبلغ قابل پرداخت را چک نمایید . در موارد تخفیف ، چنانچه مبلغ بدون تخفیف واریز شده باشد؛ عودت هزینه انجام نخواهد شد.