آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی

11 دی

کارگا دو روزه تئوری_عملی اصول و مبانی فیزیک MRI و کاربرد آن در تصویربرداری مغز

4 دی

پانزدهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

28 آذر

کارگاه تئوری و عملی تشریح مغز

27 آذر

کارگاه یک روزه توانبخشی عصب روانشناختی در اختلالات رفتاری خواب

6 آذر

انجمن عصب روان شناسی ایران با همکاری آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز برگزار می کند:

29 آبان

دوره تئوری_عملی آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و fMRI و اصول اخذ داده fMRI

23 آبان

رویکرد شواهد-بنیان در تشخیص و درمان اختلالات روانپزشکی بر مبنای نقشه مغزی (QEEG): از دیتای خام تا گزارش بالینی

21 آبان

چهارمین جلسه از سلسله جلسات مشاوره پژوهشی توسط مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

11 آبان

دوره آموزشی بین المللی رویکردهای نوین تصویربرداری دستگاه عصبی

1 آبان

کارگاه سه روزه مقدماتی تئوری و عملی تصویربرداری دیفیوژن، پرفیوژن و MRS