آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی

30 آبان

مروری بر کارکردهای مغزی و مبانی شناختی توجه در سالمندی

29 آبان

دوره تئوری_عملی آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و fMRI و اصول اخذ داده fMRI

23 آبان

رویکرد شواهد-بنیان در تشخیص و درمان اختلالات روانپزشکی بر مبنای نقشه مغزی (QEEG): از دیتای خام تا گزارش بالینی

11 آبان

دوره آموزشی بین المللی رویکردهای نوین تصویربرداری دستگاه عصبی

1 آبان

کارگاه سه روزه مقدماتی تئوری و عملی تصویربرداری دیفیوژن، پرفیوژن و MRS

1 آبان

سخنرانی با موضوع: تفکر انتقادی: رویکرد نوروپسیکولوژیک

24 مهر

سومین جلسه از سلسله جلسات مشاوره پژوهشی توسط مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

24 مهر

شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران برگزار می کند: دومین کارگاه از سری کارگاه های شاخه دانشجویی

23 مهر

پنجمین سمینار بین رشته ای دانشجویی

10 مهر

سخنرانی با موضوع : نوروسایکولوژی پردازش عدد و ریاضیات