آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی

15 آذر

ششمین نشست کارگروه نوروفیزیولوژی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

26 مرداد

کارگاه سه روزه تجزیه و تحلیل داده های MRI و fMRI با نرم افزار Freesurfer

27 تیر

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing

27 تیر

کارگاه دو روزه مبانی علوم شناختی و مغز

19 تیر

سیزدهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

29 خرداد

سومین نشست علمی کارگروه علوم اعصاب شناختی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

29 خرداد

اولین نشست کارگروه مهندسی عصبی

22 خرداد

سومین نشست کارگروه نورواسپرت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

21 خرداد

کارگاه کاربرد MRI و پروتکل های نوین در بررسی تشنج های مقاوم به درمان

8 خرداد

نشست کارگروه نوروسایکولوژی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران