آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی

15 اردیبهشت

کارگاه پردازش سریع در علوم اعصاب (High-performance computing in neuroscience)

14 اردیبهشت

کارگاه یک روزه بین المللی نورومارکتینگ

4 اردیبهشت

کارگاه دو روزه آموزش ثبت الکترومیوگرافی سطحی و آنالیز داده هاي آن، توسط نرم افزار Matlab

28 فروردین

جشنواره کشوری دانش آموزی مغز و شناخت

27 فروردین

international school) fMRI from Task Design to Practice of Data Acquisition and Analysis)

16 اسفند

TMS و کاربردهای آن در تحقیقات علوم اعصاب، توانبخشی عصبی، روانشناسی و نورولوژی

8 اسفند

دوره تئوری_عملی آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و fMRI و اصول اخذ داده fMRI

2 اسفند

دوره دو روزه تئوری عملی آموزش مبانی نقشه برداری مغز

24 بهمن

دوازدهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

11 بهمن

کارگاه دو روزه تئوری و عملی نوروفیدبک