آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی

24 بهمن

دوازدهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

14 دی

کارگاه آموزشی ارزیابی حافظه

30 آذر

کارگاه معرفی و کاربرد آزمون های ارزیابی شناختی در کارکردهای اجرایی

22 آذر

کارگاه یک روزه آشنایی با روش ردیابی چشم

22 آذر

کارگاه نکات مهم در انجام مطالعات fMRI

21 آذر

کارگاه مبانی تحلیل داده های EEG

6 آذر

سومین نشست شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

23 آبان

دوره تخصصی نحوه تفسیر نقشه مغزی و کاربرد آن در تعیین پروتکل‌های درمانی

7 آبان

دومین نشست شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

26 مهر

کارگاه دوروزۀ نوروفیدبک پیشرفته