آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی

25 مرداد

کارگاه نحوه نگارش یک مقاله علمی موفق با رعایت اصول در تحقیق در حوزه علوم شناختی

18 مرداد

کارگاه یک روزه کاربرد بیوفیدبک در اختلالات روانپزشکی

28 تیر

کارگاه یک روزه TMS

21 تیر

دومین کارگاه مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی با نرم افزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی

14 تیر

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing

13 تیر

کارگاه عملی آمار در محیط نرم افزار R روش های کاربردی در علوم شناختی

6 تیر

کارگاه بین المللی آشنایی با روش های تحریک الکتریکی و کاربرد بالینی، پژوهشی و مطالعات شناختی آن

6 تیر

نهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

23 خرداد

کارگاه MRI