آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی

23 آبان

رویکرد شواهد-بنیان در تشخیص و درمان اختلالات روانپزشکی بر مبنای نقشه مغزی (QEEG): از دیتای خام تا گزارش بالینی

17 مهر

کارگاه سه روزه مقدماتی تئوری و عملی تصویربرداری دیفیوژن، پرفیوژن و MRS

27 شهریور

چهاردهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG

26 مرداد

سومین مدرسه تابستانه علوم شناختی با محوریت تحریک مغزی

26 مرداد

کارگاه سه روزه تجزیه و تحلیل داده های MRI و fMRI با نرم افزار Freesurfer

16 مرداد

نشست هم اندیشی بخش پژوهشی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

15 مرداد

دومین جلسه از سلسله جلسات مشاوره حضوری توسط مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

3 مرداد

سلسله جلسات مشاوره حضوری توسط مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

27 تیر

کارگاه یک روزه نورومارکتینگ Neuromarketing

27 تیر

کارگاه دو روزه مبانی علوم شناختی و مغز