FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

وبینارها

19 تیر

ملاحظات پژوهشی در تحقیقات مربوط به تحریک غیرتهاجمی مغز: تحریک الکتریکی مغزی (قسمت ۱)

31 خرداد

چرا تحقیقات هوش مصنوعی در تصاویر پزشکی به پالایش اطلاعات نیاز دارد؟

7 خرداد

کارکردهای اجرایی گرم و سرد در مغز و شبکه پیش-پیشانی-کمربندی: اهمیت در اختلالات روانپزشکی

31 اردیبهشت

سازماندهی کارکردهای اجرایی گرم و سرد در مغز: مدل مبتنی بر شبکه پیش پیشانی-کمربندی در تحقیقات علوم اعصاب شناختی

13 اردیبهشت

دیتاستهای بیوبانک نقشه برداری مغز: رویکرد نوین عرضه داده های پژوهشی

9 اردیبهشت

نقش قشر حرکتی زبان و پردازش های مرتبط با پاداش و بیزاری

26 اسفند

بهره­ گیری از مدل­های یادگیری عمیق در تشخیص مراحل آلزایمر

25 اسفند

بررسی اجمالی آزمون عصب روانشناختی کن تب (CANTAB) و کاربرد آن در بالین و تحقیق

23 اسفند

انواع سکانسهای MRI

19 اسفند

آشنایی با ابزارهای یادگیری عمیق در محیط MATLAB