FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

وبینارها

25 اسفند

بررسی اجمالی آزمون عصب روانشناختی کن تب (CANTAB) و کاربرد آن در بالین و تحقیق

23 اسفند

انواع سکانسهای MRI

19 اسفند

آشنایی با ابزارهای یادگیری عمیق در محیط MATLAB

18 اسفند

بهره­ گیری از مدل­های یادگیری عمیق در تشخیص مراحل آلزایمر

17 اسفند

روش های انتخاب ویژگی و کاربردها، در نوروایمیجینگ

14 اسفند

مقدمه ای بر ثبت و پردازش سیگنال های وابسته به رخداد (ERP)

14 اسفند

آشنایی با مبانی طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک و روند اخذ داده fNIRS

9 اسفند

پیش پردازش سیگنال EEG با استفاده از نرم افزار EEGlab

4 اسفند

کاربرد سایبرنتیک و آشوب در پردازش سیگنالهای حیاتی

4 اسفند

مفهوم هوش و بررسی آزمون ریون 2 به عنوان ازمون هوش