FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (45)

28 خرداد 1397 1,191 بازدید
پس از شناساندن ابعاد سر فرد به دستگاه یا در اصطلاح Registration فرد می‌توانیم کویل را روی سر فرد نمایش دهیم و نقاط مربوط به تحریک مغناطیسی و هدف را روی سر فرد نشان دهیم.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (44)

28 خرداد 1397 1,222 بازدید
در اولین مرحله، نرم افزار از ما می‌خواهد که روش و فرمت تصاویر را انتخاب کنیم.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (43)

28 خرداد 1397 1,100 بازدید
کویل در ابتدای جلسه کالیبره می شود. برای این کار صفحه ای وجود دارد که روی کویل قرار میگیرد، مرکز و خطوط روی صفحه با خطوط روی کویل در مقابل دوربین منطبق می‌شود.
در ابتدا باید چیدمان صندلی را طوری انتخاب نمود که تمام ابزار در طول جلسه در میدان دید دوربین قرار گیرد.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (41)

28 خرداد 1397 1,139 بازدید
حال ازین اطلس‌ها در سیتم هدایتگر چه استفاده‌ای می‌شود؟ در واقع سیستم هدایتگر برای این طراحی شده است که بتواند محل سر و کویل را نشان دهد.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (40)

28 خرداد 1397 1,080 بازدید
برای انجام یک جلسه نویگیشن ابتدا باید تصمیم بگیریم که با یا بدون استفاده از MRI می‌خواهیم جلسه را انجام دهیم.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (39)

27 خرداد 1397 1,087 بازدید
سیستم هدایتگر حتما از یک دوربین مادون قرمز، گوی‌های آیینه ای و نرم‌افزار تشخیص ابزار موقعیت استفاده می‌کنند.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (38)

27 خرداد 1397 1,168 بازدید
هنگام کار با دستگاه TMS می‌توان با استفاده از سیستم 20-10 تقسیم بندی EEG که در قسمتهای قبل توضیح داده شد و همچنین با استفاده از نرم افزار های موجود نقاط آناتومیک هدف را به عنوان قرار گیری کویل TMS تعیین نمود.
با استفاده از نرم‌افزار tDCS GI Placement system می‌توان مشابه نرم افزار Beam F3 نقطه F3 و علاوه بر آن نقطه BA43 رانیز می‌توان تعیین نمود که در برخی از پروتکل‌ها قابل استفاده می‌باشد.
تعیین MT با استفاده از نرم افزار در این روش شما ابتدا روش تخمین را انتخاب ‌می‌کنید که بالای صفحه سمت راست به ترتیب: