FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

الکتروانسفالوگرافی (EEG)

الکتروانسفالوگرافی (37)

28 بهمن 1396 1,777 بازدید
اگر آزمودنی‌ها آموزش داده شوند که یک مجموعه از پاسخ‌های حرکتی ارائه دهند در حدود 1 میلی ثانیه پیش از ارائه پاسخ، یک موج آرام منفی در نواحی جلویی و مرکزی ظاهر می‌شود.

الکتروانسفالوگرافی (36)

28 بهمن 1396 1,378 بازدید
در بیشتر مطالعات ERP، trialهای با پاسخ‌های رفتاری اشتباه کنار گذاشته می‌شوند؛ در حالی که مقایسه ERP برانگیخته شده در trialهای خطا با trialهای صحیح این امکان را فراهم می‌آورد که در خصوص علت بروز خطا و واکنش مغز پس از تشخیص خطای رخ داده اطلاعاتی کسب نمود.

الکتروانسفالوگرافی (35)

28 بهمن 1396 1,304 بازدید
اگرچه دامنه‌ی N400 در الکترودهای نیمکره‌ی راست بزرگ‌تر از نیم‌کره‌ی سمت چپ است اما به نظر می‌رسد که موج N400 به طور عمده در لوب گیجگاهی سمت چپ تولید گردد که این تناقض را ...

الکتروانسفالوگرافی (34)

28 بهمن 1396 1,188 بازدید
مؤلفه‌ی مرتبط با زبانی که بیش از همه مورد مطالعه قرار گرفته است N400 می‌باشد که نخستین بار توسط Kutas و همکارانش در سال 1980 گزارش گردید.

الکتروانسفالوگرافی (33)

28 بهمن 1396 1,322 بازدید
هنگامی که آزمودنی تلاش بیشتری برای انجام تکلیف می‌کند، دامنه P300 بزرگتر است؛ لذا دامنه‌ی این موج می‌تواند به عنوان معیاری از تخصیص منابع ذهنی توسط آزمودنی در نظر گرفته شود.

الکتروانسفالوگرافی (32)

05 بهمن 1396 1,130 بازدید
چندین مؤلفه‌ی متمایز ERP در بازه‌ی زمانی موج P3 وجود دارند؛ مؤلفه‌ی P3a با بیشترین دامنه در نواحی جلویی و مؤلفه‌ی P3b با بیشترین دامنه در نواحی آهیانه‌ای. هر دو مؤلفه‌ی مذکور توسط شیفت‌های غیرقابل‌ پیش‌بینی و ...

الکتروانسفالوگرافی (31)

05 بهمن 1396 1,223 بازدید
در خصوص محرک بینایی، انحراف معمولا به جای جنبه زمانی از جنبه‌ی فضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الکتروانسفالوگرافی (30)

05 بهمن 1396 1,096 بازدید
چندین مؤلفه‌ی به وضوح متفاوت توسط پژوهشگران در باز‌ه‌ی زمانی دومین موج منفی اصلی شناسایی شده است.

الکتروانسفالوگرافی (29)

05 بهمن 1396 1,917 بازدید
Mismatch Negativity یا MMN زمانی ظاهر می‌شود که به آزمودنی‌ها یک رشته‌ی تکرارشونده از محرک‌های مشابه یا محرک‌های گاه‌به‌گاه نامنطبق (به طور مثال یک رشته از تعداد زیادی تن 800 هرتز و تن‌های گاه‌به‌گاه 1200 هرتز) ارائه شود

الکتروانسفالوگرافی (28)

06 شهریور 1396 1,512 بازدید
همانند موج N1 بینایی، موج N1 شنوایی دارای چندنین زیرمؤلفه مجزا می‌باشد. این مؤلفه‌ها شامل 1) یک مؤلفه‌ی جلویی‌مرکزی است که