آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برچسب: VMPFC

دستیاران اجتماعی با گذشت زمان، به سرعت در بخش‌های مختلف زندگی انسان‌ها متداول می‌شوند.