آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برچسب: NBML

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز دومین نشست پژوهشگران نقشه برداری مغز ویژه‌ی کاربران خدمات آزمایشگاه را برگزار کرد.