FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران


کاربر گرامی،
جهت عضویت در شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران، لازم است ابتدا در سایت ثبت نام نمایید.
در صورتی که قبلا در سایت ثبت نام کرده اید، لطفا .

مزایای عضویت در شاخه ی دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

 • اطلاع رسانی برنامه های مرتبط با نقشه برداری مغز
 • اعطای تخفیف جهت شرکت در کارگاه های آموزشی متناسب با فعالیت
 • اعطای گرنت پژوهشی جهت استفاده از امکانات نقشه برداری آزمایشگاه متناسب با حجم فعالیت های پژوهشی
 • برگزاری نشست های علمی و آموزشی
 • همکاری در تولید محترای علمی مانند کتاب، گاهنامه و مطالب علمی وبسایت
 • مشارکت در طرح های پژوهشی و تالیف مقاله
 • اعطای گواهی سخنرانی در سمینارهای دانشجویی
 • اعطای گواهی همکاری در امور اجرایی همایش ها و سمپوزیوم
 • اعطای گواهی همکاری به دبیران کارگروه ها و اعضای فعال
 • امکان طرح و اجرایی کردن ایده های دانشجویان در حیطه ی نقشه برداری مغز در شاخه پژوهشی
 • استقبال و حمایت از ایده های آموزشی دانشجویان در شاخه ی آموزشی