آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینار یک روزه نقشه برداری مغز ویژه متخصصین و جراحان مغز و اعصاب

زمان 12 بهمن ماه 1396
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 46 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

سمینار یک روزه نقشه برداری مغز ویژه متخصصین مغز و اعصاب توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در تاریخ 12 بهمن ماه در محل آزمایشگاه برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این سمینار، ترویج علوم شناختی در حوزه نقشه برداری مغز در میان نورولوژیست ها و جراحان مغز و اعصاب ، ایجاد زمینه همکاری با ایشان در آزمایشگاه و همچنین به روز رسانی و تبادل دانش و اطلاعات پژوهشگران، اعضای هیات علمی، دانشجویان و فناوران مرتبط با این حوزه می باشد.

فهرست سخنرانان سمینار و موضوعات سخنرانی آنها :

دکتر مجید غفارپور(   Electroencephalographic Patterns of Epileptic Syndromes)

دکتر گیو شریفی ( کاربردهای MRI و نقشه برداری مغز در تشخیص و هدایت قبل از جراحی های مغزی )

دکتر رضا رستمی ( کاربرد روش های تحریک مغزی در نورولوژِی)

دکتر محسن جواد زاده (  Long-Term Video EEG Monitoring in Pediatric Patients)

دکتر غلامعلی حسین زاده ( اهمیت و ابزارهای آنالیز داده های نقشه برداری مغز در نورولوژی )

دکتر علی مهدوی ( کاربردهای  fMRI در نورولوژی )

دکتر رضا خسروآبادی ( کاربردهای EEG و ERP در نورولوژی )

دکتر ساناز احمدی ( Invasive Monitoring of Brain Mapping )

برای مشاهده برنامه اینجا کلیک کنید.

 

 

زمان : 12 بهمن ماه 1396

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مخاطبان : متخصصین نورولوژیست، جراحان مغز و اعصاب و سایر گروه های مرتبط

جدول زمان بندی سمینار