آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سومین نشست کارگروه نوروسایکولوژی شاخه دانشجویی:جلسه کتابخوانی موضوع: فصل اول کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان،ارائه مبحث نوروپلاستیسیتی،

زمان سه‌شنبه 2 بهمن 1397 ساعت:14-15/30
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 14 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار میکند.

سومین نشست کارگروه نوروسایکولوژی شاخه دانشجویی:جلسه کتابخوانی

موضوع:

فصل اول کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان،ارائه مبحث نوروپلاستیسیتی،

مؤلف: برایان کولب

زمان:سه‌ شنبه 2 بهمن 1397  ساعت:14-15/30

حضور در این نشست رایگان است.

لطفا در قسمت آپلود فیش واریزی، تصویر کارت دانشجویی خود را آپلود نمایید.