آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه استان 'گیلان)

زمان زمان: 12 و 13 دی ماه 97
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 2 نفر
هزینه ثبت نام 100,000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران علاقمند، سمیناری آموزشی-مهارتی برگزار نماید. از اینرو، از علاقمندان رشته های مرتبط با "نقشه برداری مغز" دعوت می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در این سمینار اقدام نمایند. این سیمنار دو روزه و مختص شرکت کنندگان از استان گیلان می باشد.

همراه با کلاس های تئوری و عملی کسب مهارت در روش های تحریک الکتریکی و مغناطیسی مغزی، تصویربرداری مغزی و سیگنال های مغزی، با حضور اساتید برجستۀ هر حوزه

شرکت در این سمینار برای واجدین شرایط زیر رایگان می باشد:

  • اعضاء هیأت علمی دانشگاه
  • دانشجویان دکتری، رزیدنت ها و دانشجویان سال آخر پزشکی که معرفی نامه از طرف استاد راهنما داشته باشند

زمان : 12و 13 دی ماه 1397
مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 

هزینه: 100 هزار تومان

واریز هزینه به شماره حساب 4001101203025629 بانک مرکزی به نام آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز.

شماره شباي حساب آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز:

IR800100004001101203025629

بانک مرکزی به نام آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

بعد از پرداخت هزینه ثبت نام ، به وب سایت آزمایشگاه مراجعه و پس از عضویت در وب سایت، به بخش کارگاهها مراجعه و ثبت نام کنید.

واجدین شرایط حضور در سمینار به صورت رایگان، در قسمت آپلود فیش واریزی، تصویر کارت دانشجویی، کارت هیات علمی، یا معرفی نامه از استاد راهنمایشان را آپلود کنند.

ظرفیت: 25 نفر

هزینۀ رفت و آمد و اقامت در تهران بر عهدۀ آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز خواهد بود.

برنامه زمان بندی: