آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران برگزار می کند: سمینار "آشنایی با مغز پژوهی"

زمان شنبه 23 آذرماه 1398
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 0 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران همزمان با فرارسیدن هفته پژوهش برگزار می کند:

سمینار "آشنایی با مغز پژوهی"

 

روش های ارزیابی شناختی مغز

سخنران : جناب آقای دکتر علیرضا مرادی (استاد تمام گروه رواشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی و رئیس موسسه آموزش عالی علوم شناختی)

 

آینده مغز پژوهی

سخنران: جناب آقای دکتر میرشهرام صفری (استادیارمرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

 

معرفی سایت های پژوهشی برتر مغز و شناخت

سخنران: جناب آقای محسن دادجو( پژوهشگر دکتری روانشناسی شناختی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی)

 

 لازم به ذکر است این رویداد به صورت رایگان  و منوط به ثبت نام در وبسایت آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز می باشد .

 

زمان: شنبه 23 آذرماه 1398

ساعت : 15 الی 18

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز