آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

هشتمین سمینار بین رشته ای دانشجویی با محوریت عصب شناسی بویایی

زمان 23 دی ماه 98
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 11 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران برگزار می کند:

هشتمین سمینار بین رشته ای دانشجویی با محوریت عصب شناسی بویایی

 

 

کارگروه نوروفیزیولوژی

موضوع: clinical importance of olfactory function in prediction of neurodegenerative diseases

ارائه دهنده: علیرضا نوری ( دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

 

موضوع: olfactory neurons: a hopeful insight for spinal cord injury(SCI) therapy

ارائه دهنده: امیرمحمد خورشیدوند( دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

 

موضوع: olfaction mechanisms and models: a computational approach

ارائه دهنده: هادی کلانتر معتمدی ( دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

 

موضوع: developmental aspect of olfactory system in all forms of life   

ارائه دهنده: مارال خداپرست (دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آزاد)

 

کارگروه علوم اعصاب شناختی:

موضوع : بررسی توانایی بویایی و کارکردهای شناختی

ارائه دهنده: امین عبدالهی (کارشناس ارشد توانبخشی شناختی، کلینیک مغز و شناخت)

 

مهمان ویژه این دوره: دکتر شیما تالهی (پژوهشگر پسادکتری پژوهشکده علوم شناختی،پژوهشگاه دانش های بنیادی)

زمان:  دوشنبه  23 دی ماه 1398

ساعت : 15 الی

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

شرکت در این رویداد علمی رایگان و منوط به ثبت نام در وبسایت آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز می باشد.

18