آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دومین سمینار کاربرد نقشه برداری مغز در ارزیابی و توانبخشی زبانی - شناختی

زمان 4 الی 5 دی ماه
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 5 نفر
هزینه ثبت نام 300,000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه­ برداری مغز با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و انجمن علمی گفتار درمانی ایران برگزار می­کند:

دومین سمینار کاربرد نقشه برداری مغز در ارزیابی و توانبخشی زبانی - شناختی

با امتیاز بازآموزی

برنامه روز اول

زمان

سخنران

عنوان سخنرانی

8:30-8:00

دکتر محمد رضا آی

دکتر علی قربانی

افتتاحیه

10:00 8:30

دکتر رضا نیلی پور

دکتر زهرا قریشی

مقدمه ای بر ارتباط زبان و مغز و کاربرد تکنولوژیهای نقشه برداری مغز در توانبخشی

11:00 10:00

دکتر وحید ملکیان

مبانی فیزیکی و کاربردهای fMRI

 

میان وعده و پذیرائی                                                 

  11:30 11:00

12:30-11:30

دکتر مهدی تهرانی دوست

آشنایی با مبانی ERP و کاربردهای آن

 

نهار و نماز                                                     

13:30 - 12:30

14:30 -13:30

دکتر رضا نیلی پور

خانم مهدیه کرمی

کاربرد fMRI در تحقیقات و مداخلات زبانی - شناختی

15:15-14:30

خانم شقایق کریمی

آشنایی با اخذ داده fMRI در نقشه برداری مغز

 

میان وعده ، پذیرائی

15:30-15:15

16:15-15:30

 

 

خانم نرگس صادق بیگی

 

 

آشنایی با مبانی فیزیک TMS/tDCS و کاربردهای آن

 

   

 برنامه روز دوم

   

10:30 8:30

دکتر مصطفی الماسی

آشنایی با مکان یابی نقاط مختلف مغزی در تصاویر MRI و کاربردهای تشخیصی آن در بیماریهای زبانی - شناختی

 

میان وعده و پذیرائی

  11:00 10:30

11:30 10:30

دکتر زهرا قریشی

کاربرد روشهای تحریک مغزی در تحقیقات و مداخلات زبانی - شناختی

12:30-11:30

خانم نرگس صادق بیگی  دکتر زهرا قریشی

آشنایی با عملکرد و نحوه کار با دستگاه   TMS/tDCS

 

نهار و نماز                                                     

13:30 - 12:30

14:30-13:30

دکتر علیرضا مرادی

سروش لهراسبی

آشنایی با آزمونهای نورو سایکولوژی CANTAB و IVA

15:30-14:30

مهندس مجتبی حاجیان

آشنایی با عملکرد و نحوه کار با  تقویت کننده EEG

   

زمان :  چهارشنبه و پنج شنبه 4 و 5 دی ماه 98

ساعت 8  الی 17

مکان:  آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

هزینه شرکت در این سمینار 300 هزار تومان (با 30 درصد تخفیف دانشجویی 210 هزار تومان)