آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سومین نشست کارگروه نوروفیزیولوژی شاخه دانشجویی:جلسه کتابخوانی موضوع:مروری بر آناتومی سیستم عصبی(کورتکس،مخچه،دیانسفال).

زمان سه‌شنبه 2 بهمن 1397 ساعت: 15/30 الی 17
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 13 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار میکند:
نشست کارگروه نوروفیزیولوژی شاخه دانشجویی

موضوع:مروری بر آناتومی سیستم عصبی(کورتکس،مخچه،دیانسفال).

 

زمان: سه شنبه ۲ بهمن 1397

ساعت ۱۵.۳۰-۱۷

مکان:آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

شرکت در این نشست علمی رایگان است.

لطفا در قسمت آپلود فیش واریزی، تصویر کارت دانشجویی خود را آپلود نمایید.