آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

ششمین سمینار بین رشته ای دانشجویی با عنوان: حافظه

زمان 29 آبان ماه 98
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 22 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران برگزار می کند:

ششمین سمینار بین رشته ای دانشجویی با عنوان: حافظه

موضوع ها:

نوروسایکولوژی:

انعطاف پذیری عصبی حافظه از دیدگاه عصب روانشناسی

 

نورومارکتینگ:

حافظه و بازاریابی عصبی

 

علوم اعصاب محاسباتی:

Working memory revived in older adults by synchronizing rhythmic brain circuits

(Published in Nature Neuroscience,2019)

 

زمان: چهارشنبه 29 آبان ماه 1398

ساعت : 15 الی 18

مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

شرکت در این رویداد علمی رایگان و منوط به ثبت نام در وبسایت آزمایشگاه ملی نقشه بردازی مغز می باشد.