FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینار نیم روزه آشنایی با علوم اعصاب محاسباتی و کاربرد های آن در نقشه برداری مغز

زمان سه شنبه 29 بهمن ماه 1398
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 30 نفر

شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند:

سمینار نیم روزه آشنایی با علوم اعصاب محاسباتی و کاربرد های آن در نقشه برداری مغز

 

"ماهیت علوم اعصاب محاسباتی"

دکتر عبدالحسین عباسیان، استاد پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)

 

محاسبات در نقشه برداری مغز؛ چالش ها و نگرش ها

مجید صابری، دانشجوی دکتری مدلسازی شناختی، دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس محاسباتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 

به همراه :

معرفی برنامه های کارگروه علوم اعصاب محاسباتی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

ارائه دهنده : سپیده رضایی، دبیرکارگروه علوم اعصاب محاسباتی شاخه دانشجویی

 

زمان: سه شنبه 29 بهمن ماه 1398

ساعت : 13الی 16

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

شرکت در این رویداد علمی رایگان و منوط به ثبت نام در وبسایت آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز می باشد.