آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینار تخصصی کاربرد نقشه برداری در جراحی تومورهای مغزی

زمان پنج شنبه 3 مرداد 1398
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 8 نفر
هزینه ثبت نام 100,000 تومان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری قطب علمی جراحی مغز و اعصاب ایران و مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی برگزار می کند:

سمینار تخصصی کاربرد نقشه برداری مغزدر جراحی تومورهای مغزی

مدرسین:

دکتر علیرضا زالی

دکتر سهراب شهزادی

دکترامیرسعید صدیقی

دکتر افسون صدیقی

دکتر سعید اورعی یزدانی

دکتر محمدرضا شاه محمدی

دکتر رضا جلیلی خشنود

دکتر سینا صالحی

 

همراه با امتیاز باز آموزی

زمان :3 مرداد 98 

ساعت :9 الی 13

مکان :آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

هزینه ثبت نام :   100هزار تومان (با 30 درصد تخفیف ویژه دانشجویان  70هزار تومان) 

 در صورت بروز هر نوع اشکال در پروسه ثبت نام و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به دوره آموزشی، لطفا در ساعات اداری با داخلی 136 تماس حاصل فرمایید .