آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مسابقات علمی

10 مرداد

اولین مسابقه ملی تحلیل داده های EEG با کاربردهای بالینی

30 فروردین

سومین دوره مسابقه ملی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRNC2019) با محوریت بررسی اختلالات یادگیری

5 آذر

پنجمین مسابقه بین المللی دانش آموزی دانش مغز (Brain Bee)

4 مهر

دومین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه (iBCIC2018)

9 خرداد

مسابقه ملی ایده پردازی کاربردهای تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI)

14 آذر

اولین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه (BCI)

30 مرداد

مسابقه کشوری پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی

25 مرداد

فراخوان مسابقه مقاله نویسی خودنویس